Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมขอเรียนให้ทราบว่า การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าเป็นแนวทางที่เมืองใหญ่หลายๆ เมืองในโลก ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ ก็คือ กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน กรุงเทพมหานคร อาจจะล่าช้าในเรื่องของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยและทำมาค้าขายอยู่เป็นจำนวนมาก หรือที่ย้ายไปพื้นที่รอบนอกแต่ยังเก็บตึกแถวเดิมไว้ ซึ่งถือว่าเป็นที่มาของตน ประการที่สอง พื้นที่ในย่านเมืองเก่าของเรา มีวัง มีโบราณสถาน มีศาสนสถาน ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นการฟื้นฟูต้องเป็นไปด้วยความรอบครอบ ทำให้การดำเนินการอาจไม่รวดเร็วเท่าที่ควร เพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ความเห็นชอบของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ ครั้งนี้ผมมองว่ามันถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่เราจะมีแผนแม่บทในการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า เพื่อให้กรุงเทพมหานครในทุกมิติเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน น่าเยือนอย่างยั่งยืน และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงให้สำนักผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาและทำได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อผลของการศึกษาที่ได้นำเสนอมา โดยโครงการต่างๆ จะต้องใช้เวลาอีก 17 ปี และฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปีพอดีครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 เขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 5 โครงการที่เราจะเน้นก่อน และมีอย่างน้อย 2 โครงการที่เราเริ่มได้ คือ สวนลอยฟ้า หรือที่เรียกว่าสะพานด้วน และเราจะเริ่มพัฒนาพื้นที่กะดีจีน คลองสาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะที่ปรึกษาได้สรุปเอาไว้ และที่สำคัญ ผมเหลือเวลาอีกปีเศษ โครงการเหล่านี้แผนแม่บทนี้ต้องเริ่มนำไปปฏิบัติก่อนวาระของผมสิ้นสุดลงในปี 2560 ครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 10

สวัสดีครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่เยาวชนฟรีครับ โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้หญิงไทยอย่างมาก มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ 5,000 กว่าคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากครับ และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่าคนละ 50,000 บาทขึ้นไป อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินนะครับ ส่วนผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและจิตใจยังไม่สามารถนับได้อีกครับ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้มานานแล้ว ซึ่งหลายท่านอาจยังจำได้ว่าในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมา ผมได้สัญญาไว้ว่า ถ้าได้รับการเลือกอีกครั้งจะต้องมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้แก่พี่น้องประชาชนฟรี ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่การตรวจฟรีมันเป็นการตั้งรับ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพราะสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกมาจากไวรัสเอชพีวี ซึ่งทางการแพทย์มีวัคซีนฉีดป้องกันได้ และได้ศึกษาช่วงอายุที่ได้ผลมากที่สุดคือ การฉีดวัคซีนให้เด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 10 ถึง 12 ขวบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 438 แห่ง มีเด็กนักเรียนหญิงประมาณ 18,000 คน เรากำหนดการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็มดังนี้ครับ เข็มที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 และเข็มที่ 2 ระหว่างธันวาคม 2558 ถึงมกราคม 2559 สิ่งที่ผมหวังคือความคุ้มค่าในระยะยาว เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ในระยะสั้นเป็นภาระทางด้านงบประมาณค่อนข้างสูง เพราะวัคซีนเข็มนึงราคาประมาณ 2,000 บาท แต่กทม.ซื้อได้เข็มละประมาณ 450 บาท เรามองเห็นถึงความคุ้มค่า ในวันข้างหน้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลเท่านั้น แต่เป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการรักษาพยาบาลด้วยครับ ผมอยากให้หน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้หญิงไทย และจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิง ตลอดจนลดความปวดร้าวทางสังคมครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงปั่นจักรยานถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระยะทาง 44 กิโลเมตร ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญหลายภารกิจด้วยกัน เช่น ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำให้เสมอผิวจราจร ปรับผิวถนน ขีดสีตีเส้นจราจรให้ชัดเจน ติดตั้งป้ายแสดงระยะทางและป้ายเตือนต่างๆ ทำความสะอาดถนน สะพานลอย บาทวิถี ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำผิวจราจรหรือกิ่งที่ผุเมื่อโดนลมอาจจะหักลงมาได้ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางระหว่างลานพระรูปทรงม้าไปถึงกรมทหารราบที่ 11 ที่เรามีอยู่แล้วสี่ร้อยกว่าตัวให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งกล้องเพิ่มภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ขี่จักรยานครับ ซึ่งงานส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคมครับ ส่วนในวันที่จัดกิจกรรม กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวน 1,000 นาย ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก เราได้เตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ไว้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้มีสุนัขจรจัดออกมาวิ่งตัดหน้าขบวนจักรยาน เราร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจุดต่างๆ ตลอดเส้นทาง ส่วนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กทม.พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง มีความรับผิดชอบในเรื่องของการซ่อมแซมและดูแลความเรียบร้อย การรถไฟแห่งประเทศไทยจะปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟให้เรียบช่วงถนนศรีอยุธยา ส่วนการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เข้ามาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดเส้นทาง และกรุงเทพมหานครจะเสริมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่มีความสว่างน้อยอีกด้วยครับ เราในฐานะองค์การท้องถิ่นก็จะติดตามงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือฝน เพราะหากมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ที่จัดกิจกรรม นับตั้งแต่ลาดพระรูปทรงม้าจนถึงแถววิภาวดีรังสิต อาจจะมีน้ำรอระบาย ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นผมได้กำชับให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จะต้องพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเฉพาะกิจหรือการติดตั้งแบบถาวรครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

สวัสดีครับ ผมขอพูดถึงสถานที่พักผ่อนในกรุงเทพฯ ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการ ซึ่งแต่ละแห่งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ผ่อนคลายจากการทำงานและเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อย่างในสวนสาธารณะ สวนด็อกพาร์ควัชรพล ลานกีฬา ห้องสมุดประชาชน และศูนย์เยาวชนต่างๆ และตอนนี้เรากำลังพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกแห่งหนึ่งครับ บึงหนองบอนเป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นบึงรับน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับน้ำได้สูงสุด 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เราใช้ประโยชน์จากบึงหนองบอนเป็นกลไกสำคัญที่จะควบคุมบริหารจัดการปัญหาน้ำ ในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง แต่เรามองว่าพื้นที่กว้างประมาณ 600 กว่าไร่ ยังมีศักยภาพมหาศาลและเป็นพื้นที่ที่สวยงาม เราจึงอยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ บึงหนองบอนเป็นศูนย์กีฬาน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีทีมชาติหลายคนมาฝึกเรือใบ และกีฬาน้ำอื่นๆที่นี้ และนอกจากนั้น รอบๆบึงก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจครับ เราจึงได้มีโครงการพัฒนาเลนจักรยานรอบบึงหนองบอน เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตรเศษ ซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ และที่สำคัญ ผมได้กำชับว่าจะต้องมีเลนจักรยานที่ทุกคนใช้ได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมาขี่ก็ต้องปลอดภัย ดังนั้นต้องมีเลนเฉพาะสำหรับครอบครัว 1 เลน ส่วนนักปั่นมืออาชีพที่อยากมาฝึกซ้อม ก็ต้องมีอีกเลน และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเราจะจัดเป็นด็อกพาร์คย่อยๆ โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนพาน้องสุนัขเข้ามาเที่ยว มาวิ่งเล่นในพื้นที่นี้ได้ ผมอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยครับ เพราะบึงหนองบอนเป็นพื้นที่ที่สวยจริงๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการน้ำแล้ว ยังเป็นพื้นที่พักผ่อนอีกด้วย ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมสำคัญเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่น่าชื่นชมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องครับ กรุงเทพมหานคร ไม่ได้จัดงานวันผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่เรามีอีกหลายๆ กิจกรรม ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง การดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น พวกเรามีความตระหนักอย่างดียิ่ง ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาโดยตลอด และที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ภูมิปัญญาทางด้านต่างๆ ให้แก่อนุชนรุ่นหลังและลูกหลาน เราจึงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีกำลังใจที่ดี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ต่อไป " นโยบายมหานครแห่งความสุข " เราตั้งใจทำเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างสมวัยและมีความสุขในทุกด้าน ด้วยการดูแลอย่างครบวงจร ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน พร้อมเปิดศูนย์บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย แต่ความสำคัญก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตรงนั้นครับ ผมได้รับเชิญไปร่วมประชุมใหญ่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลท่านเป็นห่วงเป็นใยเด็กและเยาวชนไทย ที่บางทีได้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ในกรอบของโครงการที่กรุงเทพมหานครทำกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พวกเราจะดูว่าเราจะขอให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนมากขึ้นได้อย่างไรครับ ส่วนหนึ่งเพราะว่า เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันอาจได้รับการดูแลที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งต้องเข้าใจครับว่า คุณพ่อคุณแม่อยากจะดูแลลูกหลานอย่างเต็มที่ แต่อาจไม่มีเวลา เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องประกอบอาชีพหารายได้ และชีวิตคนเมืองเป็นชีวิตที่มีเวลาน้อย ดังนั้นผู้สูงอายุอาจจะช่วยดูแลเด็กและเยาวชนได้ครับ ผมอยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลเด็กและเยาวชน แม้อาจจะให้ความอบอุ่นแทนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ เพราะพ่อแม่คือ ผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก แต่ว่าอย่างน้อยในยามที่มีปัญหา ผู้สูงอายุจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคุณพ่อคุณแม่ และนำไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบครับ ผมขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านและทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ และขอแสดงความชื่นชมในพลังความสมัครสมานสามัคคีของทุกท่าน Instagram ดารา @sukhumbhandp 20

สวัสดีครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมประชุมตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ในครั้งนี้ โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมนี้ เป็นโครงการที่ดีมากครับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ริเริ่มขึ้นมา และได้กรุณาติดต่อกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้เราเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากทั้งหมด 11 จังหวัดด้วยกันครับ ผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดครับว่า สังคมต้องให้โอกาสเด็กและเยาวชนในทุกทาง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ศาลท่านมีจุดแข็งคือ มีอำนาจทางกฎหมายที่จะบังคับให้เด็กและเยาวชนสามารถผ่านกระบวนการ และมีการทำงานเชิงรุก ไม่ใช่แค่การพิจารณาคดีและลงโทษเด็กและเยาวชน หรือผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่มีแนวนโยบายที่จะดูแลบำบัด ฟื้นฟู พัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วย ที่สำคัญ กรุงเทพมหานครมีจุดแข็งคือ เรามีกลไกในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกทม. ระดับเขต และระดับชุมชน ที่จะให้ความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในการที่จะดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญครับ ดีใจครับที่กรุงเทพมหานครได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำร่องกระบวนการยุติธรรม คาดว่าการประชุมในครั้งนี้ น่าจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และผมเชื่อว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะนำความคิดเห็นต่างๆ ไปวิเคราะห์ กลั่นกรอง เรียบเรียง และยกร่างเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะร่วมมือในทุกส่วนกระบวนการ นับแต่การช่วยดูเรื่องนโยบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้มีโอกาสร่วมการประชุม The Global Network for Public Interest Law 2nd Asia Pro Bono Forum ในครั้งนี้ การประชมครั้งแรก PILnet ได้จัดขึ้นที่ฮ่องกง และครั้งที่ 2 นี้ เป็นการประชุมใหญ่ที่มาจัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผมทราบว่าปีนี้ได้รับความสนใจจากนักกฎหมายในหลายประเทศด้วยกันครับ PILnet เป็นเครือข่ายของนักกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ทำงานแบบ Pro Bono ให้บริการสังคม หรือช่วยเหลือโดยไม่รับค่าตอบแทน และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ค่อนข้างแพร่หลาย ซึ่งเป็นความจริงที่จะปฏิเสธไม่ได้ในทุกสังคม เมื่อเวลาพี่น้องประชาชนเกิดปัญหาด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่เสียเปรียบทางสังคม หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิของตนในบางรูปแบบ จะไม่ได้รับความคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นสิ่งที่นักกฎหมายจำนวนมากอยากทำคือ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหา โดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทน ผมมีความมั่นใจว่า การประชุมในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญทำให้พี่น้องประชาชน ที่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน จะได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง และจะสามารถทำให้สังคมต่างๆ ในเอเชียเจริญก้าวหน้าได้อย่างสง่างาม กรุงเทพมหานครถึงจะไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับขบวนการยุติธรรม หรือระบบศาลยุติธรรม แต่เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 20

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กรุงเทพมหานครมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยร่วมทำงานกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบบูรณาการและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ผมนำเสนอไว้กับพี่น้องประชาชน เรามองว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ภาคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม และในระดับชุมชนของกรุงเทพมหานคร จะต้องมีอาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติหน้าที่คอยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่แทนตำรวจนะครับ แต่ตรงกันข้าม งานของอาสาสมัครจะทำให้งานของหน่วยงานอื่นของภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น พี่น้องอาสาสมัครทุกท่านทำด้วยจิตอาสา ท่านได้สละเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับโครงการสำคัญนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด และกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าต่อไป ในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครที่เรามีอยู่แล้ว และจะเพิ่มจำนวนอาสาสมัครในอนาคต ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจฝากลูกฝากหลานมาเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร เราให้ความมั่นใจว่า เราดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุด กิจกรรมผู้ว่าฯ ออนไลน์เป็นกิจกรรมที่สำคัญคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบกับน้องๆ นักเรียน พบผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคุณครูในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครทั้ง 438 โรง เราได้จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพราะการศึกษาเป็นหัวใจในการพัฒนาคน เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เราจึงให้ความสำคัญทางด้านต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กของเราเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายอิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการศึกษาอยู่หลายด้าน และเราเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ เราได้ยกระดับคุณภาพการเรียนในภาควิชาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนของกรุงเทพมหานคร สามารถทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ได้ดียิ่งขึ้น โครงการโรงเรียนสองภาษา ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้แก่นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสเรียนรู้รูปแบบของภาษาในระดับมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสองภาษาหลักสูตร ไทย – อังกฤษ ได้ผลตอบรับดีมาก และเรายังมีโรงเรียนสอนภาษาไทย – จีน และสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน เป็นต้น เรายังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ให้เรียนร่วมที่โรงเรียน พร้อมให้ความสำคัญและเปิดโอกาสการยอมรับนักเรียนกลุ่มนี้มากขึ้น เรามีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ สอดคล้องตามความสนใจของเยาวชน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 17

เดลินิวส์ อยากขายข่าวโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นผลเสียกับใคร คำติต่างเพื่อให้นำมาสู่การพัฒนา แต่บางที่ก็อย่ามากไปครับ ลงข่าวแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนทำงาน ลงข่าวแบบแปะๆ ประกาศๆ ใช้คำว่า แหล่งข่าวแจ้งว่า...แหล่งข่าวนั้น...แหล่งข่าวนี้... นับวันหาความจริงยากขึ้นทุกวัน สิ่งสำคัญ เดลินิวส์ กำลังก้าวล่วงการทำงาน ด้านการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานเชิงนโยบาย จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยรวมมากกว่าที่จะมาเขียนข่าวโดยไม่พบตัวตนที่ชัดเจนของแหล่งข่าวที่ได้มา เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝากถึงเดลินิวส์มาครับ “อย่าเขียนข่าวเล่าต่อกัน โดยไม่ถามผม” ขอบคุณครับ ( ที ม ง า น ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 3

สวัสดีครับ วันนี้ฝนตกหนักเต็มพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครตามที่คาดการณ์ และผมได้เรียนพี่น้องประชาชนไว้ว่า ฝนจะตกถึง60%จนถึงวันพุธและ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปก็จะลดลงมาเป็น40% ของพื้นที่ วันนี้ในหลายจุดของกรุงเทพมหานคร มีน้ำรอระบาย และในขณะนี้น้ำได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องครับ เรากำลังรีบคืนถนนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ในบางพื้นที่ที่น้ำอาจระบายช้า ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน ดังที่ผมเคยได้กล่าวไว้ แต่เรายังคงมุ่งมั่นครับ เพื่อเดินหน้าสร้างระบบที่จะพัฒนาศักยภาพของการระบายน้ำให้สมบรูณ์ที่สุดในอนาคต วันนี้ได้เห็นภาพของการทำงานแบบบูรณาการครับ ทั้งผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ หน่วยเบสท์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ต่างช่วยกันปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ฝนตกหนักอย่างนี้ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน ผมต้องขอขอบคุณ ในน้ำใจของทุกๆท่านด้วยนะครับ ใช่ครับมันคือหน้าที่ แต่เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจ และมีน้ำใจช่วยเหลือกัน เราก็จะผ่านมันไปได้ ความมีน้ำใจของทุกท่านจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่และมีความสุข ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับทั้งโทรทัศน์และวิทยุ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ของฝน ซึ่งก็จะช่วยให้สามารถบริหารการเดินทางได้ในช่วงที่ฝนตกหนัก ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

สวัสดีครับ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พื้นที่ตรงอโศกมนตรีตลอดจนสุขุมวิท เดิมไม่ใช่เป็นจุดอ่อน แต่ในเมื่อสภาพมันเปลี่ยนไป กทม.ก็พร้อมแก้ไขปัญหา เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ กรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่นิ่ง เป็นเมืองที่มีชีวิต มีการก่อสร้าง และก่อนหน้านี้พื้นที่ที่เคยเป็นจุดอ่อน เราแก้ไขได้ แต่บางทีพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นจุดอ่อนก็กลายเป็นจุดอ่อน เราก็พยายามแก้ไข ถึงแม้ว่ามีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค ช่วงปลายซอยอโศกฯ เราได้เพิ่มกำลังสูบน้ำให้ตอนนี้เป็น 2.3 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งน่าจะแก้ไขปัญหาได้ครับ แต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ พื้นที่ซอยอโศกอยู่ในระดับที่ต่ำมาก และไม่ใช่ว่าเราแก้ไขปัญหาด้วยการสูบน้ำออกที่ปลายซอยอโศกเท่านั้น แต่เรายังลำเลียงน้ำไปทางซอย19 และวิธีเสริมถนนสูงขึ้น เพื่อที่จะระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นครับ ผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับ ที่มาดูแล มาทำถนนเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในหมู่บ้านเมืองทอง2/1 ซอยพัฒนาการ74 เขตประเวศ น้ำท่วมหนักมากครับ และกรุงเทพมหานครได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณ 500 ครัวเรือนครับ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ผมเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า ยังมี 16 จุด ที่เป็นหมู่บ้านเป็นซอยที่น้ำท่วมอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือ หมู่บ้านเมืองทอง2/1 เพราะมีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลผ่าน facebook ผมเข้ามาในช่วงบ่าย พอช่วงเย็นเขตเข้ามาช่วยหมู่บ้านนี้ โดยเอาเครื่องสูบน้ำมาเพิ่ม ซึ่งเดิมหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะมีระบบการป้องกันและมีเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านอยู่ แต่บังเอิญวันนั้นฝนตกกว่า 100 มิล น้ำระบายออกไม่ทันและเครื่องสูบน้ำก็เสีย ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเร่งเข้ามาช่วยเหลือ ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับ ผมต้องขอขอบคุณสำนักงานเขต และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเมืองทอง2/1 ที่ได้ช่วยกันป้องกันหมู่บ้านแห่งนี้ และผมขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยู่ในตรอกซอยหรือหมู่บ้านทราบว่า พวกเราไม่ได้ทิ้งท่านนะครับ แต่เราต้องระบายน้ำออกจากเส้นทางหลักก่อน เพราะเป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก และเป็นเส้นทางสำหรับรถฉุกเฉินที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกด้วย ซึ่งถ้าพูดตามหลักการระบายน้ำแล้ว เส้นทางหลักส่วนใหญ่พื้นจะสูงกว่าในซอย หรือในหมู่บ้าน ถ้าเราไปสูบน้ำออกจากหมู่บ้านก่อน น้ำจากเส้นทางหลักก็จะไหลกลับมาที่หมู่บ้านครับ ดังนั้นเส้นทางหลักเราต้องเคลียร์ก่อน เมื่อเคลียร์เสร็จแล้ว หน่วยงานของกรุงเทพมหานครต้องเร่งเข้าไปเคลียร์ในตรอกซอกซอย ในหมู่บ้านต่างๆ ทันที มิฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

สวัสดีครับ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่าน ทุกวันนี้อุบัติภัยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และวันๆ หนึ่งมีการเดินทางไม่ต่ำกว่า 17 ล้านเที่ยวคน ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน หากเกิดอุบัติภัยครับ กรุงเทพมหานครมีแผนรับมือกับอุบัติภัย สาธารณภัย ในด้านต่างๆ แต่ที่สำคัญคือ เรามีแผน มีโครงการ มีการเตรียมการทางด้านต่างๆ ก็ไม่พอนะครับ เพราะการที่จะปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะต้องฝึกซ้อมในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์จริงที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน ระหว่างหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ดังนั้นเราได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนในสถานการณ์สมจริงขึ้นมา การซ้อมใหญ่กับ รฟม. ในครั้งนี้ ก็เป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับ เราได้ซ้อมร่วมกันมาเป็นเวลานานพอสมควร ส่วนในครั้งนี้เราก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น รฟม. BMCL กรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลภาคเอกชนและภาครัฐ ศูนย์เอราวัณที่เป็นเครือข่ายดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การฝึกซ้อมของทุกหน่วยงานเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะทำให้ทุกหน่วยงานมีความคุ้นเคยต่อการทำงานร่วมกัน และทุกหน่วยงานจะรู้ว่า ตนต้องปฏิบัติการอะไรอย่างไร กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมครั้งนี้ และขอให้ทุกหน่วยงานได้เรียนรู้จากซ้อมร่วม นำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายผล ต่อยอดในวันหน้าได้ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมได้เรียนหลายครั้งแล้วนะครับว่า ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาดังกล่าวนั้นจะต้องใช้เวลา ใช้งบประมาณ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พัฒนาสถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียมแห่งนี้เสร็จเมื่อปลายปี 57 ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการระบายน้ำที่มีความสำคัญมาก ช่วยระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่เขตลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม และบางกะปิ แต่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างเยอะครับ พอมีสถานีสูบน้ำ ทำให้สามารถลำเรียงน้ำลงคลองจั่นได้ประมาณ 27 ลบ.ม. ต่อวินาที และส่งต่อลงคลองแสนแสบ แล้วไปออกอุโมงค์ยักษ์ครับ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เรามีอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 แต่เพื่อทำให้ศักยภาพของอุโมงค์ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้ดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ โดยรอบ ด้วยการสร้างสถานีสูบน้ำ นำน้ำไปลงคลองจั่นและคลองแสนแสบ และระบบสถานีสูบน้ำนี้เสร็จไปแล้ว 4 จุด ดังนั้นต้องถือว่าสถานีสูบน้ำเป็นส่วนสำคัญของระบบที่เราได้พัฒนาขึ้น และจะต้องพัฒนาต่อไปให้ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ปลอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมในลักษณะที่รุนแรงครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองจั่นที่ได้ร่วมมือกับเรา ในการให้เราเข้าเคลียร์พื้นที่ สามารถก่อสร้างเขื่อนได้ และทำให้เราสร้างสถานีสูบน้ำได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครโดยรวมครับ ส่วนการเก็บขยะขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานครจะทำเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกที่จะไม่ทิ้งลงคลอง ไม่ว่าจะเป็นเตียง โซฟา หรือโอ่ง ถ้าใครมีขยะชิ้นใหญ่ที่จะต้องการทิ้ง ก็ขอให้รอวันอาทิตย์นะครับ และเราจะพยายามเก็บให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ขออย่าทิ้งลงคลองนะครับ เพราะที่สุดแล้วไม่ได้เป็นภาระสำหรับเจ้าหน้าที่ กทม.เท่านั้น แต่จะเป็นภาระ และเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ทุกคนครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

สวัสดีครับ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพ ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานครับ แม้กรุงเทพมหานครจะพัฒนาระบบระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่การพัฒนาของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเดินหน้าศึกษาและพัฒนาเชิงระบบด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ตรงนี้คือที่มาของการตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่เมืองรอทเทอดัมในครั้งนี้ ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของ Ahmed Aboutaleb ( Mayor of Rotterdam ) เมื่อครั้งที่ Mayor of Rotterdam มาประชุมที่กรุงเทพมหานครและเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปเมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พรุ่งนี้บ่ายๆผมจะถึงกรุงเทพมหานครครับ และจะเดินทางไปที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เวลา 16:00 น. ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 17

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า โลกกำลังเปลี่ยนไป ดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเดิม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รุนแรงกว่าเดิม และบ่อยครั้งกว่าเดิม การเกิดภาวะโลกร้อนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น ทุกคนคงทราบกันดีนะครับ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และในปีนี้ได้กำหนดรณรงค์ในภาคของ 7 billion dreams, One Planet, Consume with Care หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจ คิดห่วงใย ในผืนโลก” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือร่วมใจกัน ผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากขึ้น และทิ้งขยะที่เป็นอันตรายให้น้อยลง และใช้พลังงานให้น้อยลง หันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นในระยะยาวครับ กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับประชาคมโลก ในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเราจะเน้นกิจกรรมที่จะสร้างความตื่นตัว ตื่นรู้ ในเรื่องขยะอันตรายเช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของต่างๆ ที่เราใช้อยู่ทุกวัน ในขณะนี้คาดว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครมีขยะอันตรายทุกวันประมาณ 30 กว่าตัน หรืออาจจะถึง 37 ตันต่อวัน แต่เราสามารถเก็บได้ประมาณ 1.7-1.8 ตันต่อวันเท่านั้นครับ มันจะเป็นปัญหามากสำหรับสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังนั้นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในจุดที่ทิ้งขยะ ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ นั้นก็เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเก็บขยะอันตรายได้มากขึ้นกว่าเดิม ผมเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านให้รักสิ่งแวดล้อม ทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาช่วยกันรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะ เพิ่มช่องทางที่เป็นบวกต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ 3 อาร์ ได้แก่ รีดิวซ์ คือลดการใช้ รียูส คือการใช้ซ้ำ และรีไซเคิล คือการแปลรูปกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เราต้องช่วยกันครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 11

ผมขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไรของโลก เราจะเดินหน้าต่อไปครับ และกรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลของผม ขอยืนยันพันธกิจในส่วนของการท่องเที่ยว 3 ประการด้วยกัน พันธกิจประการแรกคือ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จะเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่มาเยือนกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ พันธกิจประการที่ 2 คือ การส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น จากสถิติตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจครับ แต่สิ่งที่สำคัญควบคู่กันไปก็คือ คุณภาพของการท่องเที่ยว เราต้องให้คุณภาพของการท่องเที่ยวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงครอบครัว เป็นต้นครับ และพันธกิจประการที่ 3 คือ การเสริมสร้างการเชื่อมต่อกับเมืองเพื่อนบ้านในภูมิภาคครับ ทำไมเราต้องส่งเสริมการเชื่อมต่อกับเมืองอื่น เพราะเรามีศักยภาพ ที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เราต้องเชื่อมต่อกับเมืองเพื่อนบ้าน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเพิ่มความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 23

สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจครับ ที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากมาสเตอร์การ์ด เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก MasterCard Global Destination Cities Index 2015 โดยมีตัวเลขที่ทิ้งห่างจากเมืองอื่นในภูมิภาคค่อนข้างเยอะครับ ดังนั้นเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคน พี่น้องชาวกรุงเทพฯทุกคน รู้สึกภาคภูมิใจได้ครับ ขอขอบคุณมาสเตอร์การ์ด ที่ได้สำรวจการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ทั่วโลก 132 เมือง มาเป็นเวลาหลายปี และมีดัชนีชี้ให้เห็นว่า เมืองไหนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติได้เดินทางไปมากที่สุด เมื่อปี 2556 กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลให้เป็นเมืองอันดับ 1 ของโลก ส่วนกรุงลอนดอนได้เป็นเบอร์ 2 รองจากเรานะครับ แต่ปีนี้สลับกัน ลอนดอนได้อันดับ 1 และกรุงเทพมหานครได้อันดับ 2 ของโลก ซึ่งดูจากตัวเลขที่มาสเตอร์การ์ดสำรวจ เราแพ้ลอนดอนนิดเดียวครับ โดยที่ลอนดอนมีนักท่องเที่ยวไปค้างคืนประมาณ 18.8 ล้านคน ส่วนกรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวค้างคืนประมาณ 18.2 ล้านคน และมียอดการใช้จ่ายเกือบ ห้าแสนล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น คนขับแท็กซี่ คนขับรถตุ๊กๆ นวดแผนโบราณ หรือขายของที่ระลึก เป็นต้นครับ ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวกับไม่ได้ลดลง แต่เพิ่มขึ้นและดูเหมือนว่า มีแรงพุ่งค่อนข้างสูง ดังนั้นโอกาสที่เราจะกลับขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลก หรือได้ครองอันดับสองต่อไป มันมีมากเหลือเกินครับ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากหน่วยงานของภาครัฐ แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ครับ ถึงแม้กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน และภาคประชาชน ครับ ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับกรุงเทพมหานคร ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ ดังนั้นผมขอมอบรางวัลนี้ให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และประเทศไทยโดยรวมครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 8

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่ประเทศเนปาลผ่านทางบัญชีของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลที่ได้ประสบกับสาธารณภัยครั้งใหญ่ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย วันนี้ในนามของพี่น้องประชาชน และในนามของกรุงเทพมหานคร ผมได้นำเงินบริจาคประมาณ สองล้านบาทเศษ ให้แก่ ท่านขคนาถ อภิการี ( H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari ) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ท่านทูตดีใจมากครับ และท่านได้แจ้งให้ผมทราบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมแล้ว พี่น้องชาวไทยทุกคนได้แสดงเจตนาความกังวล ความหวังใย ต่อประเทศเนปาลเป็นอย่างมาก และได้แสดงน้ำใจในหลายทางด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกัน ช่วยเหลือชาวเนปาลไปแล้ว และทางกรุงเทพมหานครก็ได้ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งครับ ผมได้เรียนกับท่านทูตไปว่า หลังจากนี้ การฟื้นฟู และการเยียวยาประเทศ คงจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งหากมีสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครสามารถช่วยเหลือได้ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง ก็ขอให้ท่านทูตแจ้งพวกเรามานะครับ ถึงเราอาจจะไม่มีทรัพยากรมาก แต่ถ้าเป็นบางเรื่องที่เราช่วยเหลือได้เช่น การดูแลทางด้านจิตใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือในวันหน้าอาจจะมีคณะนักเรียนจากเนปาลมาเยือนประเทศไทย เราก็พร้อมเป็นเจ้าภาพให้ครับ เพราะจะทำให้คนรุ่นหลังและน้องๆ นักเรียนชาวเนปาล จิตใจจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับโศกนาฏกรรมที่ผ่านไปแล้ว ท่านทูตฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยครับ และท่านทูตยังหวังว่า นอกจากความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือทางด้านอื่นๆ ก็ดี สิ่งที่ท่านอยากได้จากคนไทยก็คือ การสนับสนุนทางด้านจิตใจครับ ซึ่งท่านทูตอยากให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจนี้มีอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากให้พี่น้องชาวไทยไปเยือนประเทศเนปาลกันเยอะๆ เราเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกัน เราเป็นเพื่อนบ้านกัน การไปเยือนคือ การไปให้กำลังใจแก่คนเนปาล และให้คนเนปาลเข้าใจว่าโศกนาฏกรรมนั้นได้ผ่านไปแล้ว โลกของพวกเขาได้กลับสู่สภาวะปกติแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 14

back2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.