Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ผมได้สั่งการหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ ในปีนี้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 เมษายน นะครับ และเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางทั้งภายในประเทศ ต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก ผมได้กำชับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของเรา ผมได้กำชับแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครดังนี้นะครับ 1. ขอให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพิ่มความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์ครับ โดยห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม หรือโป๊ ห้ามเล่นน้ำที่มีแป้งนะครับ หรือน้ำแข็งและโฟม ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีครับ และหากมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยนะครับ 2. ผมขอให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพิ่มความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ขอให้ช่วยดูแลเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการจราจร โดยประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของพี่น้องประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร เช่น ดำเนินโครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ รวมถึงตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน และให้สุ่มตรวจความสะอาดของอาหาร เครื่องดื่ม และจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำในพื้นที่ที่มีประชาชนไปร่วมงานสงกรานต์เป็นจำนวนมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 23

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเราได้ลงเรือสำรวจเส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ การปรับปรุงฟื้นฟูคลองผดุงฯ ที่มีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตรนั้น เรามีความตั้งใจให้สภาพแวดล้อมของคลองสวยงามขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาคลองพร้อมปลูกจิตสำนึกสาธารณะช่วยรักความสะอาดครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 24

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมงานวิถีข้าว วิถีไทย และตลาดศิลปะ ณ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและเผยแพร่วัฒนธรรมในวิถีไทย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นสิ่งที่งดงามที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเราครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์เช้านี้ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงไปเก็บขยะที่ลอยมาติดหน้าสถานีสูบครับ เพื่อเร่งระบายน้ำบนพื้นถนน ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 39

วันนี้ 27/03/58 ที่อุโมงค์พระราม9 เจ้าหน้าที่ สนน. ได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ลอยมาติดตะแกรง (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 17

ขยะถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการระบายน้ำ และเป็นมลภาวะทางน้ำ ถ้าหากเราร่วมมือกันลด ละ เลิก การทิ้งขยะลงพื้นที่สาธารณะ ก็จะช่วยให้บ้านเมืองสะอาด และปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา จากภาพที่เห็น ณ.จุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้เก็บขยะขึ้นจาก คลองเปรมประชากร และยังมีอีกหลายแห่งที่กรุงเทพมหานครต้องออกเก็บทุกวัน ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน ที่จะร่วมมือกันรักษาความสะอาด และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฯ ของ กทม.ทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถครับ (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

สำหรับการท่องเที่ยวแล้ว ผมคิดว่า จังหวัดเถื่อเทียนเว้ หากได้มีการดูแลพัฒนาดีๆ จะมีเสน่ห์มากสำหรับคนไทย และคนกรุงเทพฯ อาจจะมองเห็นว่า ที่จริงแล้วสองเมืองนี้ มีหลายอย่างที่เหมือนกันมาก มีแม่น้ำผ่ากลาง มีอาหารที่เอร็ดอร่อย มีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ที่สำคัญของจังหวัดเถื่อเทียนเว้กับไทยอยู่ใกล้กัน นครเว้กับจังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างกันไม่ถึง 400 กิโลเมตรครับ ทั้งนี้เรามีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของมหาวิทยาลัยจากนครเว้ ผมเชื่อว่า ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านการแพทย์ รวมถึงการฝึกบุคคลากรทางด้านต่างๆ และต้องขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า กรุงเทพมหานครพร้อมจะร่วมมือกับจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ในเรื่องต่างๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายมองเห็นว่า ผลประโยชน์จะมีต่อพี่น้องประชาชนทั้งสองเมืองครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 21

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ (Thua Thien Hue) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของ H.E. Mr. Nguyen Van Cao ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ การเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างกัน ซึ่งเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่เราจะพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองเมืองครับ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้หยิบยกความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาความร่วมมือในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

ได้รับเกียรติจากรายการ ข่าวดังข้ามเวลา ขอสัมภาษณ์เรื่องราวของเหตุการณ์ก๊อด อาร์มี่ บุกยึดสถานทูตพม่า เมื่อ พ.ศ. 2542 Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

โครงการนำร่องในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันแห่งนี้ จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ ที่เราทุกฝ่ายได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เรามีสถาบันการศึกษาที่สำคัญคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เข้ามาร่วมด้วย ส่งนักศึกษามาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และให้คำแนะนำแก่พี่น้องชาวชุมชนนิคมมักกะสัน ผมขอขอบคุณบริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ได้สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ครับ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนี้จะเป็นโมเดลที่เราจะพยายามทำให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับ เราคงทำทุกบ้านไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดแล้ว เราได้กระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัย เราสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนต่างๆ ได้ครับ และเจตนารมณ์ของโครงการนี้ จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องชาวชุมชนทุกท่าน ทุกชุมชนมาร่วมมือร่วมใจกันครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 16

ในเรื่องนี้ กรุงเทพมหานครเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่ เราพร้อมที่จะประสาน ให้คำแนะนำ แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ทั่วถึงมากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชนในทุกชุมชน อันนี้ผมก็ขอฝากเรียนพี่น้องชาวชุมชนทุกแห่งนะครับ เราควรปลอดภัยไว้ดีกว่าครับ และความปลอดภัยต้องมาก่อน เพราะสิ่งที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดก็คือ อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเก่าแก่ที่เป็นเรือนไม้เสียส่วนใหญ่นะครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 10

(ภาพทดสอบเคมีในถังดับเพลิง ด้วยการยกถังกลับหัวลง เเล้วเอามาเเนบกับหู ฟังเสียงผงเคมีเเห้งค่อยๆ ร่วงหล่นในถัง ถ้าได้ยินเสียงทรายหล่น แสดงว่ายังใช้ได้) Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา ผมมีความกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องของอัคคีภัยนะครับ เพราะดูเหมือนว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม และบ่อยครั้งมากกว่าเดิมครับ ผมจึงให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปสำรวจข้อมูลซึ่งก็พบว่าสถิติการเกิดเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีตลอดทั้งปีครับ เดิมเรามักจะมองว่าในฤดูฝนไม่ค่อยมีปัญหานี้ หรือเดิมเรามักจะคิดว่า ในช่วงที่มีเทศกาล เช่น ตรุษจีน จะเกิดเหตุมากที่สุด แต่จริงๆ แล้ว เหตุการณ์ไฟไหม้มันเกิดขึ้นตลอดทั้งปีครับ และผมได้ให้สำรวจเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ว่าส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไร และก็ปรากฏอย่างชัดเจนครับว่า เป็นไฟฟ้าลัดวงจร จากสถิติในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอัคคีภัย 342 ครั้งครับ และในจำนวนนี้มี 212 ครั้ง ที่สาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจร อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้หลอดไฟที่ไม่ถูกต้อง การใช้ที่ไม่ถูกทาง หรือนำหลอดไฟไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมครับ ผมจึงสั่งการให้มีโครงการนำร่องเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรในชุมชน เพื่อเป็นตัวกระตุ้น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ โครงการนำร่องนี้จะจัดขึ้นในเขตต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เราใช้สูตรโครงสร้างของโครงการนำร่องคล้ายคลึงกันทั้งหมดคือ 1.กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกในเรื่องการประสานงาน 2.เราจะเชิญสถาบันอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบันภาครัฐ หรือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งนักศึกษามาช่วยสอนพี่น้องชาวชุมชนในเรื่องของความปลอดภัย และน้องๆ นักศึกษาในบางส่วนอาจจะช่วยปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับ และ 3.ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้สายไฟฟ้า เราก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 11

เรียนพี่น้องประชาชนครับ กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อีก 5,000 ไร่ ในระหว่างวาระที่ 2 ของผมนะครับ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วประมาณ 2,600 ไร่ และมีโครงการที่จะสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่มอีก 10 แห่ง ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาเราได้เปิดสวนสาธารณะเพิ่มไปแล้วนะครับ เช่น สวนปิยะภิรมย์ ในพื้นที่เขตบางกะปิ บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน ในพื้นที่เขตคลองสามวา และจะเปิดสวนวัชราภิรมย์ ในพื้นที่เขตบางเขน อย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ และพักผ่อนร่วมกันได้อย่างสะดวก ปลอดภัยครับ สำหรับสวนจรัญภิรมย์แห่งใหม่นี้ จะเป็นพื้นที่สีเขียวในลักษณะสวนสาธารณะระดับหมู่บ้านของเขตบางพลัด ที่กรุงเทพมหานครขอมอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และเป็นแห่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใกล้ตัว ผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสวน และช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อเป็นสาธารณะสมบัติให้แก่พี่น้องประชาชนและชุมชนตลอดไป และผมขอขอบคุณกรมธนารักษ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนจรัญภิรมย์ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ สำหรับพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 31

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน กรุงเทพมหานครเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองบางซื่อ และผมได้ลงไปตรวจสอบความคืบหน้าของการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์แห่งที่สองนี้ ที่มีกำหนดเสร็จในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าการก่อสร้างจะเสร็จตามกำหนดครับ หลังจากที่อุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ใต้บางซื่อได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2557 ทีผ่านมา ถึงขณะนี้ การก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 28 ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเร็วครับ แต่อาจจะมีความล่าช้าในบางส่วน ก็ต้องถือว่าเป็นความล่าช้าปกติของการทำงานครับ เพราะเราต้องเจอกับสภาพดินที่มีปัญหาเล็กน้อย และต้องเลี่ยงระบบสาธารณูปโภคชุดใหญ่ที่คลองบางซื่อตัดกับถนนพหลโยธิน แต่ทางบริษัทฯผู้รับเหมาก็ยื่นยันกับผมว่า สามารถเร่งรัดการทำงานได้ ผมก็ดีใจครับ ที่ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อย จากที่ผมได้ลงไปดูสภาพการทำงาน ต้องถือว่าเป็นการทำงานที่ใช้ได้นะครับ มีการระบายอากาศ มีไฟสว่าง มีเครื่องปรับอากาศในจุดที่มีการทำงานใกล้หัวเจาะ และต้องขอขอบคุณบริษัทฯผู้รับเหมา ที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญกว่านั้น ได้ดูแลคนงานก่อสร้างเป็นอย่างดีครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

สวัสดีครับ ในโอกาสวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง กรุงเทพมหานครและสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง นับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ และจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมเวียนเทียนในเวลา 17.00 น. ซึ่งจะมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานครับ กิจกรรมที่เราจัดเป็นต้นมา ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรม และเมื่อคืนนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนา มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับ และในช่วงนี้ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญต่อศาสนาอย่างมากนะครับ ผมจึงได้สั่งการให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสำนักงานเขต เข้าไปดูแลศาสนสถานของทุกศาสนาให้อยู่ในความเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน เพื่อที่จะรองรับและดูแลพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของชาวพุทธ ของอิสลาม และก็คริสต์นะครับ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมทำบุญกันทั้งประเทศครับ เพราะเป็นวันสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวเข้าไปสู่ความสงบ ความปรองดอง ผมอยากให้ทุกฝ่ายถือว่าวันนี้เป็นวันศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย อีกวันหนึ่งครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 14

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงเกษม ภายใต้แนวคิด 5 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลาจัดงาน 18 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็นความงดงามของคูคลอง นำไปสู่การสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ขายจากตลาดน้ำและตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07:00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ-ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ทางเรือ ณ ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงเกษม บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ ร่วมทำบุญตักบาตร (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2557 สาขาการปกครองและความมั่นคง ตามโครงการหนึ่งล้านความดีถวายในหลวง โดยมี ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณความดี มีวินัย มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป เพื่อร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่และมีความมั่นคง (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 23

สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ขณะนี้มีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางหลายเส้นทางด้วยกัน และที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างมีอีก 8 สายหลัก และอีก 5 สายรองนะครับ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ แต่ละหน่วยงานมีศักยภาพของตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นว่า ทุกหน่วยงานจะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละโครงการได้อย่างดียิ่งครับ แต่ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพฯ ทั้งหมด เราก็ขอโอกาสได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ รายละเอียดที่เกี่ยวกับสถานภาพการก่อสร้าง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค หากมีอุปสรรคในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง กรุงเทพมหานครก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ครับ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจราจรติดขัด สืบเนื่องมาจากการก่อสร้างนะครับ รวมถึงกำหนดเวลาในการเริ่มปฏิบัติการของแต่ละสายทาง และกำหนดเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จครับ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร จะสามารถวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการสร้างระบบเสริม ที่จะป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ เช่น ระบบขนส่งมวลชนแบบรางขนาดย่อม หรือการขนส่งทางเรือ หรือระบบอื่นๆ เพราะถ้าเราสามารถมีเวลาวางแผนล่วงหน้าได้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผลดีสำหรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ ดังนั้นเราจึงได้นัดทุกฝ่ายมาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ ที่พวกเราจะสามารถทำงานเชิงบูรณาการ จับมือร่วมกันไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถเชื่อมโยงภารกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในแง่ของการวางแผน ในการเพิ่มโครงการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้า ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

back4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.