@sukhumbhandp : สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจฝากลูกฝากหลานมาเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร เราให้ความมั่นใจว่า เราดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุด กิจกรรมผู้ว่าฯ ออนไลน์เป็นกิจกรรมที่สำคัญคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบกับน้องๆ นักเรียน พบผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคุณครูในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครทั้ง 438 โรง เราได้จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพราะการศึกษาเป็นหัวใจในการพัฒนาคน เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เราจึงให้ความสำคัญทางด้านต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กของเราเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายอิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการศึกษาอยู่หลายด้าน และเราเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ เราได้ยกระดับคุณภาพการเรียนในภาควิชาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนของกรุงเทพมหานคร สามารถทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ได้ดียิ่งขึ้น โครงการโรงเรียนสองภาษา ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้แก่นักเรียนของกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสเรียนรู้รูปแบบของภาษาในระดับมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสองภาษาหลักสูตร ไทย – อังกฤษ ได้ผลตอบรับดีมาก และเรายังมีโรงเรียนสอนภาษาไทย – จีน และสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน เป็นต้น เรายังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ให้เรียนร่วมที่โรงเรียน พร้อมให้ความสำคัญและเปิดโอกาสการยอมรับนักเรียนกลุ่มนี้มากขึ้น เรามีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ สอดคล้องตามความสนใจของเยาวชน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 | 19:13 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 17 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.