@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า โลกกำลังเปลี่ยนไป ดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเดิม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รุนแรงกว่าเดิม และบ่อยครั้งกว่าเดิม การเกิดภาวะโลกร้อนเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น ทุกคนคงทราบกันดีนะครับ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และในปีนี้ได้กำหนดรณรงค์ในภาคของ 7 billion dreams, One Planet, Consume with Care หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “7,000 ล้านฝัน 7,000 ล้านใจ คิดห่วงใย ในผืนโลก” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือร่วมใจกัน ผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากขึ้น และทิ้งขยะที่เป็นอันตรายให้น้อยลง และใช้พลังงานให้น้อยลง หันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นในระยะยาวครับ กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับประชาคมโลก ในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเราจะเน้นกิจกรรมที่จะสร้างความตื่นตัว ตื่นรู้ ในเรื่องขยะอันตรายเช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของต่างๆ ที่เราใช้อยู่ทุกวัน ในขณะนี้คาดว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครมีขยะอันตรายทุกวันประมาณ 30 กว่าตัน หรืออาจจะถึง 37 ตันต่อวัน แต่เราสามารถเก็บได้ประมาณ 1.7-1.8 ตันต่อวันเท่านั้นครับ มันจะเป็นปัญหามากสำหรับสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังนั้นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในจุดที่ทิ้งขยะ ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ นั้นก็เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเก็บขยะอันตรายได้มากขึ้นกว่าเดิม ผมเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านให้รักสิ่งแวดล้อม ทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาช่วยกันรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะ เพิ่มช่องทางที่เป็นบวกต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ 3 อาร์ ได้แก่ รีดิวซ์ คือลดการใช้ รียูส คือการใช้ซ้ำ และรีไซเคิล คือการแปลรูปกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เราต้องช่วยกันครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2558 | 08:10 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 11 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.