@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมสำคัญเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่น่าชื่นชมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องครับ กรุงเทพมหานคร ไม่ได้จัดงานวันผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่เรามีอีกหลายๆ กิจกรรม ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง การดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น พวกเรามีความตระหนักอย่างดียิ่ง ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาโดยตลอด และที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ภูมิปัญญาทางด้านต่างๆ ให้แก่อนุชนรุ่นหลังและลูกหลาน เราจึงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีกำลังใจที่ดี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ต่อไป " นโยบายมหานครแห่งความสุข " เราตั้งใจทำเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างสมวัยและมีความสุขในทุกด้าน ด้วยการดูแลอย่างครบวงจร ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน พร้อมเปิดศูนย์บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย แต่ความสำคัญก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตรงนั้นครับ ผมได้รับเชิญไปร่วมประชุมใหญ่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลท่านเป็นห่วงเป็นใยเด็กและเยาวชนไทย ที่บางทีได้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ในกรอบของโครงการที่กรุงเทพมหานครทำกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พวกเราจะดูว่าเราจะขอให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนมากขึ้นได้อย่างไรครับ ส่วนหนึ่งเพราะว่า เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันอาจได้รับการดูแลที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งต้องเข้าใจครับว่า คุณพ่อคุณแม่อยากจะดูแลลูกหลานอย่างเต็มที่ แต่อาจไม่มีเวลา เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องประกอบอาชีพหารายได้ และชีวิตคนเมืองเป็นชีวิตที่มีเวลาน้อย ดังนั้นผู้สูงอายุอาจจะช่วยดูแลเด็กและเยาวชนได้ครับ ผมอยากส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลเด็กและเยาวชน แม้อาจจะให้ความอบอุ่นแทนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ เพราะพ่อแม่คือ ผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก แต่ว่าอย่างน้อยในยามที่มีปัญหา ผู้สูงอายุจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคุณพ่อคุณแม่ และนำไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบครับ ผมขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่านและทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ และขอแสดงความชื่นชมในพลังความสมัครสมานสามัคคีของทุกท่าน
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2558 | 18:38 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 20 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.