Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/Sukhumbhand.P Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

เว็บไซต์ APH ได้นำเสนอผลการวิจัยระดับมลภาวะในอากาศ ของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก https://goo.gl/59HfVB Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมการปรับปรุงด้านกายภาพของเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 1

คืนพื้นที่ประวัติศาสตร์คลองโอ่งอ่างให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกคน Instagram ดารา @sukhumbhandp 5

ตรวจพื้นที่ท่าเรือและโป๊ะเพื่อความปลอดภัย Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

Instagram ดารา @sukhumbhandp 5

พิธีเปิด One Young World Summit 2015 #Bangkok (ทีมงาน) Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงและย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินวังสามเสน ที่ตั้งอยู่ถนนขาว เพื่อนำให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชนครับ . ในนามของกรุงเทพมหานครที่กำกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผมขอขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี และราชสกุลเกษมศรี ที่ได้อุทิศที่ดินวังสามเสนแห่งนี้ นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยฯ ที่จะได้มีโอกาสใช้ที่ดินผืนนี้เป็นสถานที่สร้างประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวม . พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ในอดีตคือวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ นะครับ และหลังจากท่านหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี ได้อุทิศที่ดินแล้ว ท่านมีวัตถุประสงค์ให้ปรับปรุงก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความยาว 200 เมตร พื้นที่ส่วนในจะมี 2 อาคาร ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย . ส่วนที่ 2 คือ พื้นที่ที่ติดกับถนนขาว จะเป็น 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่สำหรับสถานพยาบาล ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานอธิการบดี . ผมขอสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการแพทย์ในระดับสากลอย่างยั่งยืนครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

ให้การต้อนรับ Mr. Wang Shujian รองผู้ว่าการมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ครบรอบ 40 ปี กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดงานความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงโอกาสที่สำคัญและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งมีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกียรติเข้าร่วมงาน จำนวน 5 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครกวางโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครอู่ฮั่น นครต้าเหลียน และอีก 1 มณฑล คือ มณฑลชานตง Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองพี่เมืองน้องและเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่น เรื่องการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ เขตบางนา Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

สวนลุมพินี Instagram ดารา @sukhumbhandp 23

ประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาน้ำ พื้นที่กรุงเทพตะวันออก Instagram ดารา @sukhumbhandp 16

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า Instagram ดารา @sukhumbhandp 22

back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.