Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200Bangkok Car Free Day 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

Bangkok Car Free Day 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

กรุงเทพมหานครเปิดจุดบริการด่วนงานทะเบียนราษฎร เพิ่มเป็นแห่งที่ 8 ที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง บริเวณชั้น B เขตบางพลัด เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ https://www.facebook.com/Sukhumbhand.P/posts/744920338953521 Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ผมในนามคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อนร่วมงานข้าราชการทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้นะครับ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุข และร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่เมืองของเรา ดังนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับ เป็นภารกิจที่มีขอบข่ายที่กว้างขวาง เป็นภารกิจที่มีความสลับซับซ้อน แต่ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ที่ผมได้รับเกียรติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทเสียสละ พวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งด้วยกัน เราได้ประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง หรือปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ แต่พวกเราก็ได้รักษาเมืองของเราไว้อย่างดียิ่งครับ ผมเห็นสิ่งที่ทุกท่านได้แสดงอย่างชัดเจน คือ การที่ทุกท่านได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่จะดูแลทุกข์สุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ คือ การสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่เมืองหลวงของเรา ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการ เพราะสิ่งที่เราได้ทำไปนั้น เราได้ทำไปอย่างเต็มภาคภูมิ เราสามารถเล่าต่อให้ลูกหลานฟังได้ด้วยความรู้สึกที่ดี อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุกท่านได้มีบทบาทร่วมกันดูแลเมืองหลวงของเรา ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาทางด้านต่างๆ เมื่อทุกท่านเกษียณอายุราชการแล้ว ผมพร้อมคณะผู้บริหารอยากให้ทุกท่านประสบกับความสุขความสำเร็จเป็นเสาหลักของลูกของหลาน เป็นเสาหลักของครอบครัวของตน สิ่งที่สำคัญพวกเราอยากให้ทุกท่านใช้ประสบการณ์ ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับจากการทำงานในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราสืบไปครับ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการและทุกท่านที่ยังอยู่ในอายุราชการ ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นึกถึงสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 14

Instagram ดารา @sukhumbhandp 18

กราบขออภัย ปรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๑๘.๓๐ น. ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 8

Instagram ดารา @sukhumbhandp 5

Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

กำหนดการสวดพระอภิธรรม หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

ด้วยความรัก คิดถึงเหลือเกิน...จากหัวใจ เหนื่อยล้า..นานแล้ว เธอใช้เวลาชีวิตที่ผ่านมานั้น เพื่อฉันและคนมากมาย ผ่านร้อน..ผ่านหนาว เธอสร้างมันตามความฝันจนเกิดวันนี้ เพราะรักและความจริงใจ จากนี้..วันนี้ มันถึงเวลาที่ฉันจะกล่อมเธอนั้น ให้พักให้นอนผ่อนคลาย หลับตา..หลับตา และใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝัน ที่แสนงดงามในใจ ด้วยความอาลัยยิ่ง หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ( ทีมงาน Facebook ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ) ------------ ขอบคุณ เนื้อเพลงของ คุณแพท สุธาสินี Instagram ดารา @sukhumbhandp 30

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน กรุงเทพมหานครได้เปิดเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติบึงหนองบอนอย่างเป็นทางการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น นับเป็นอีกก้าวนึงและเป็นก้าวที่สำคัญ ในการพัฒนาพื้นที่ครับ บึงรับน้ำหนองบอนแห่งนี้ ได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2531 หลังจากที่กรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2526 เราได้พัฒนาศักยภาพของบึงเพื่อเป็นแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่สมัยพลตรีจำลอง ศรีเมือง ท่านอาจารย์กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ต่อมาท่าน ดร.พิจิตต รัตตกุล และมาสมัยท่านสมัคร สุนทรเวช แล้วก่อนที่ผมเข้าดำรงตำแหน่งท่านอภิรักษ์ โกษะโยธิน ก็ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการเปิดศูนย์กีฬาทางน้ำขึ้นเมื่อปี 2551 ทำให้บึงหนองบอนนอกจากเป็นแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ ครั้งนี้ก็เป็นอีกก้าวที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ที่นี้ให้มากที่สุด เพราะพื้นที่ 600 กว่าไร่ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศธรรมชาติเหมือนอยู่ต่างจังหวัด และเส้นทางจักรยานแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ซ้อมปั่นเป็นประจำ สามารถปั่นได้เต็มที่ อีกส่วนเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว เด็กเล็กที่อยากมาปั่นกับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ที่หัดปั่นจักรยานใหม่ๆ ครับ นับเป็นเส้นทางจักรยานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเราได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และในขณะนี้ผมทราบว่า ช่วงสุดสัปดาห์มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการวันละประมาณ 500 คน เยอะมากครับ สำหรับสวนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ครับ สำหรับเส้นทางจักรยานอีกแห่งที่บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เขตคลองสามวา ผมไปลองปั่นมาแล้วครับ มีความสวยงามเช่นเดียวกัน บรรยากาศอยู่ติดกับนาข้าว ซึ่งจะคนละบรรยากาศกับที่บึงหนองบอน แต่ระยะทางใกล้เคียงกันประมาณ 4 กิโลเมตร ครับ ในช่วงสุดสัปดาห์มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการหลักพันคนครับ กรุงเทพมหานคร จะเดินหน้าพัฒนาต่อไป จัดหาเส้นทางใหม่ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 16

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าของโครงการสำคัญที่ได้นำเสนอ ในช่วงเลือกตั้งเมื่อปี 2556 คือโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 3 ครับ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีลมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อปี 2552 ต่อมาเราได้สร้างส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 มายังสถานีบางหว้า ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2556 จากนั้นผมได้เสนอว่า กรุงเทพมหานครควรมีส่วนต่อขยายจากบางหว้าไปตลิ่งชัน เนื่องจากพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยมากขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร้านค้า ศูนย์การค้ามีเพิ่มขึ้น ทำให้การจราจรบนเส้นทางหลักติดขัดเป็นอย่างมาก กรุงเทพมหานคร ได้ทำการศึกษาอย่างรอบครอบ เราศึกษาในเรื่องของเส้นทาง ศึกษาในเรื่องของความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องประชาชน เราก็มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนว่า เส้นทางที่ง่ายที่สุด คือเส้นทางจากสถานีบางหว้าไปตามแนวถนนราชพฤกษ์ รวมระยะทาง 7.5 กิโลเมตร จำนวน 6 สถานี เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ของผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ และในแง่ของการไม่รบกวนพี่น้องประชาชนด้วยการเวนคืนครับ จากการศึกษาเบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการในช่วงแรก วันละไม่ต่ำกว่า 84,000 เที่ยวคน จริงๆ แล้วคงมีมากกว่านั้น เพราะถ้าแผนงานการก่อสร้างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ คงจะพี่น้องประชาชนย้ายมาอยู่เขตตลิ่งชันและภาษีเจริญมากขึ้นนะครับ เราได้มีการประเมินว่า ถ้าการเดินทางโดยรถยนต์จากเขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ เข้าไปใจกลางกรุงเทพมหานครคือสีลม เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตรงนี้กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าจะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเรายังไม่นับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ เพราะจะช่วยลดมลภาวะจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ คือได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชน ที่เราได้รับฟังความคิดเห็น ทั้งในระดับชุมชนและระดับทั่วไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสะดวก และความรวดเร็วในการเดินทาง เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับ ในชั้นต้นกำหนดการก่อสร้างเสร็จปี 2564 และที่สำคัญส่วนต่อขยายส่วนนี้จะไปตัดกับสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนสะดวกมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจะเดินหน้าต่อไป ถึงแม้โครงการนี้จะไม่แล้วเสร็จในสมัยของผมครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 1

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบรรยายในเรื่องความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครับ ในครั้งนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้กรุณามาให้ความรู้แก่พวกเรา ซึ่งท่านมีความครบถ้วนในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ ท่านเคยเป็นนักวิชาการ เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ และที่สำคัญท่านได้บริหารจัดการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างดียิ่งในช่วงเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้ท่านมาให้ความรู้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในหลายเรื่องด้วยกัน ทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นในภาพใหญ่ หรือในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร มาโดยตลอด และได้สนับสนุนกิจกรรมสำคัญของกรุงเทพมหานครในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชน เรื่องของพื้นที่สีเขียว เรื่องของพื้นที่สันทนาการ เรื่องห้องสมุด และอีกหลายๆ เรื่องครับ ซึ่งพวกเราทุกคนมองว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือกำลังสำคัญในเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ที่จะดูแลทุกข์-สุขของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผมหวังว่าข้าราชการและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจะใช้โอกาสนี้ เพื่อเรียนรู้สิ่งดีๆ และนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 11

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ สืบเนื่องจากสถานการณ์เมื่อคืนนี้ ผมได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมาร่วมประชุมในเช้าวันนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสั่งการในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับ . ในช่วงเวลานี้สิ่งที่สำคัญคือ ข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องมีความพร้อม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตทุกพื้นที่ . ผมได้สั่งการไว้ว่า เราจะต้องสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มที่ และทราบมาว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ . และที่สำคัญอีกเรื่อง เราจะต้องดูแลอาคารสถานที่ของกรุงเทพมหานครด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เราจะต้องกวดขันเรื่องความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กครับ . ดังนั้นเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล เราพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูแลอาคารสถานที่และคนของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับ . ผมยังได้สั่งการไปว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะทำงานแค่เต็มที่ไม่พอ แต่ทุกคนต้องทำเกินร้อยเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตของตนโดยปกติครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

Instagram ดารา @sukhumbhandp 19

สวัสดีครับ ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนและของโลก เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลม-เขตบางรัก และถนนข้าวสาร-เขตพระนคร งานกินปูดูทะเลกรุงเทพฯ-เขตบางขุนเทียน เป็นต้น . กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการบริการสำหรับผู้ขับแท็กซี่ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย พัฒนาทักษะด้านจิตใจให้พร้อมบริการและการช่วยเหลือ รวมถึงฝึกทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว . ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราไม่อาจมองข้ามไปได้ เนื่องจากเป็นด่านแรกในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย . เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ขับแท็กซี่ทุกท่านจะได้รับความรู้ รับประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ในด้านงานบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว พร้อมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยการสร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง . ผมขอขอบคุณศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยากร ขอขอบคุณกองทัพอากาศและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้สนับสนุนโครงการและถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก . รวมทั้งขอแสดงความยินดีแก่ทุกท่านที่ได้รับการอบรมและขอบคุณที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทให้แก่การอบรมในครั้งนี้ และขอให้กำลังใจทุกท่านในการที่จะประกอบอาชีพบริการพี่น้องประชาชนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทยสืบไป ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 20

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงวันแม่มาเป็นเวลานานแล้ว อย่างกิจกรรมนี้ คือการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่คุณแม่ตัวอย่างจาก 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเราได้จัดต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2548 ถึงปีนี้ก็เข้าปีที่ 11 นะครับ กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อกิจกรรมนี้มาก โล่เกียรติคุณนี้เป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของคุณแม่ และเป็นกำลังใจให้แก่คุณแม่ทุกคนในสังคมไทยที่จะสร้างครอบครัว เลี้ยงดูลูกหลานให้เติบใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับ บทบาทของผู้เป็นแม่นั้น เป็นบทบาทที่มีความสำคัญมาก และนับวันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะต่อจากนี้ไป สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั้นหมายความว่าเด็กจะเกิดน้อยลงตามสัดส่วน ดังนั้นคุณภาพของคนรุ่นใหม่ คุณภาพของเด็กที่เกิดใหม่ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยในวันหน้า ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 0

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมได้ตรวจความคืบหน้าเส้นทางจักรยานที่บึงหนองบอน ซึ่งจากเดิมบึงรับน้ำแห่งนี้เป็นแก้มลิง มีพื้นที่ประมาณ 650 ไร่ เราได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ และได้ต่อยอดให้เป็นสวนสาธารณะที่มีคุณภาพ เพื่อพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายมากที่สุดครับ กรุงเทพมหานครจึงมีโครงการสร้างเส้นทางจักรยานรอบศูนย์กีฬาทางน้ำที่บึงหนองบอนขึ้น จากที่มาติดตามในครั้งนี้ ทำให้ผมประทับใจมากครับ เพราะคราวที่แล้วผิวจราจรยังไม่เรียบร้อยถึงขนาดนี้ แต่คราวนี้สวยขึ้นมาก และผมเชื่อว่าบึงรับน้ำแห่งนี้จะกลายเป็นสวนสาธารณะที่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้พักผ่อนหย่อนใจ ใช้ออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก การปรับผิวเส้นทางจักรยาน ตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เหลือคือขีดสีตีเส้น ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ และเรายังติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการครับ เส้นทางจักรยานในสวนแห่งนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ คือเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งกว้าง 1.5 เมตร สำหรับคนที่เรียกว่ามืออาชีพ มาฝึกซ้อมไปแข่งขัน หรือผู้ที่ขี่จักรยานด้วยความเร็วค่อนข้างสูง และอีกส่วนกว้าง 2.5 เมตร หรือบางพื้นที่จะกว้าง 3.5 เมตร เราทำเป็นเส้นทางสำหรับครอบครัว เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานมาขี่จักรยานเล่นได้และวิ่งออกกำลังกายในวันหน้า ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 26

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับคณะผู้แทนพร้อมเยาวชนจากจังหวัดไอจิเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้มีโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ในปี 2556 และ 2557 โดยนำคณะเยาวชนเดินทางไปเยือนจังหวัดไอจิ ตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นำข้าราชการ และประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ Bike for mom ปั่นสำรวจเส้นทางและเตรียมความพร้อมของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มขบวนซ้อมปั่นจักรยานจากลานพระราชวังดุสิต (ลานพระรูปทรงม้า) ไปตามถนนศรีอยุธยา เข้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นคณะได้นั่งรถยนต์ไปตรวจความเรียบร้อยที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของกิจกรรม ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 22

back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.