Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200นวนิยายเรื่อง “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ของ วีรพร นิติประภา ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

ให้การต้อนรับ Mr. Haratake Iwami รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น Instagram ดารา @sukhumbhandp 2

ให้การต้อนรับ Mr. Yamasaki Takenori รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ Instagram ดารา @sukhumbhandp 3

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Asian Age Group Championships 2015 ครั้งที่ 8 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

เปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Asian Age Group Championships 2015 ครั้งที่ 8 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ Instagram ดารา @sukhumbhandp 5

สวัสดีครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพ ครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครับ กรุงเทพมหานครได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้าเอสที เอสจี ที่จะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จากแก้มลิงใหญ่ที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ บึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นระยะทาง 9.4 กิโลเมตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 4 ปี และจะเริ่มก่อสร้างในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับ อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนแห่งนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร เท่ากับอุโมงค์ระบายน้ำที่คลองบางซื่อครับ โดยจะช่วยบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนงและเขตบางนา และนี้เป็นหนึ่งใน 7 อุโมงค์ที่เราได้วางแผนไว้ ส่วนอุโมงค์ระบายน้ำที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ คือ อุโมงค์รอดใต้คลองบางซื่อ ซึ่งจะมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2559 โดยจะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตบางซื่อ และพื้นที่โดยรอบ เมื่อทั้ง 7 อุโมงค์แล้วเสร็จ จะทำให้ระยะเวลาที่ระบายน้ำและอัตราความเสี่ยงของปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายลดลงอย่างชัดเจนครับ เราดีใจที่กรุงเทพมหานครได้เดินหน้าไปอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาระบบการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาโดยตลอด เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่เมื่อเกิดแล้ว ย่อมส่งผลต่อความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวม ครับ . อย่างเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ ถือเป็นภัยที่เราไม่อาจคาดคิดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเราได้ระดมสรรพกำลังเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที . โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกิจอาสาฉุกเฉินการแพทย์ ถือเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในระดับหนึ่งที่จะประเมินสถานการณ์ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามหลักมาตรฐานสากล จะสามารถลดความสูญเสีย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ครับ . เจ้าหน้าที่เทศกิจของเรา มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เบื้องต้น ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ . ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และทุกหน่วยงานที่ได้กรุณาเข้าร่วมโครงการสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และขออำนวยพรให้เจ้าหน้าเทศกิจทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 10

ผมขอแสดงความยินดีแก่ทุกคนและทุกทีม ซึ่งไม่ใช่ทีมที่ชนะได้รับรางวัลเท่านั้นนะครับ แต่ทุกทีมที่ได้ร่วมกันแสดงความสร้างสรรค์ และได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ ผมขอให้กำลังใจทุกท่านในการที่จะเดินหน้าต่อไป ตามวิถีทางที่ได้เริ่มไปแล้ว และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมโครงการดีๆ ของกรุงเทพมหานครครับ ขอบคุณมากครับ #OneYoungWorld 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

ในนามของกรุงเทพมหานคร ผมต้องขอขอบคุณสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในกิจกรรมสำคัญ One Young World 2015 ครั้งนี้ และที่สำคัญ ผมขอขอบคุณน้องๆ คนรุ่นใหม่ทุกท่าน ที่ได้แสดงความสร้างสรรค์และสีสันในเรื่องของแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ให้เป็นที่ประจักในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ซึ่งน้องๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถ และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม สิ่งนี้คือวัตถุประสงค์ของข่ายครับ และสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมาก คือ บรรยากาศของข่าย เป็นบรรยากาศที่มีความรู้สึกร่วมกัน ว่าทุกฝ่าย ทุกคน ทุกกลุ่ม คือตัวแทนคนรุ่นใหม่ของไทยที่ได้แสดงความสามารถและแข่งขันกัน แต่ในขณะเดียวกันได้อยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศที่มีแต่มิตร เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเจตนารมณ์ที่จะทำดีให้แก่สังคม ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญกว่าผลงานที่ได้นำเสนอออกมาครับ #OneYoungWorld 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 8

#OneYoungWorld 2015 Presentation Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

#OneYoungWorld 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 11

ก่อนที่จะมีการประชุม One Young World ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เยาวชนทั้ง 100 คน จะมีโอกาสได้เข้าค่ายแบ่งกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะยกร่างแผนที่จะช่วยเหลือสังคม และจะมีโอกาสได้พบกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล รางวัลสันติภาพ คือ มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) จากบังกลาเทศ ที่จะมาให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ ในเรื่องการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม น้องๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ เรียนรู้จากคนร่วมรุ่น และได้เรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ของโลก นี่จะเป็นโอกาสที่พัฒนาตนเองให้ชัดเจนครับ . แผนที่เยาวชนแต่ละกลุ่มยกร่างนั้นจะเข้าประกวดกัน และผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล เดินหน้าต่อไปในทางที่เป็นรูปธรรมให้โครงการเป็นจริงขึ้นมา . ดังนั้น กรุงเทพมหานครถือว่าการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ One Young World ในปีนี้ คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ของประเทศทั้งประเทศ ซึ่งเยาวชนของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครแม้แต่นิดเดียว และชัดเจนเลยว่า คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยก็อยู่ในระดับโลกเช่นกัน ผมอยากให้น้องๆ ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 11

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญ ที่กรุงเทพมหานครได้นัดพบกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทย ผมต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยจำนวน 100 คน ในการเข้าร่วมประชุม One Young World Summit ปี 2015 Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ณ วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ . บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง และสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า ,โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ ,โครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ โดยมีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่สถานีบางหว้า ขณะนี้เรือยังให้บริการฟรี ซึ่งอยู่ในช่วงทดสอบความพร้อมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในย่านฝั่งธนฯจากปัญหาจราจร และยังมีโครงการจักรยานสาธารณะ โครงการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ เป็นต้น ( ทีมงาน ) Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

วันคล้ายวันเกิด 22 กันยายน 2558 — ที่ วังสวนผักกาด Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

วันเกิด 22 กันยายน 2558 — ที่ วังสวนผักกาด Instagram ดารา @sukhumbhandp 12

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด 22 กันยายน 2558 — ที่ วังสวนผักกาด Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด 22 กันยายน 2558 — ที่ วังสวนผักกาด Instagram ดารา @sukhumbhandp 10

ในวันคล้ายวันเกิดของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้คุณชาย มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พ้นจากภัย ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง คิดหวังประการใด ขอให้สมหวังดังใจทุกประการครับ รักท่านผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ครับ จากทีมงาน Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2015 ในครั้งนี้ . ผมพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรม Car Free Day ในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี . พวกเราคงมีความเข้าใจตรงกันว่า กิจกรรม Car Free Day ในหนึ่งวันต่อปี คงไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะแก้ปัญหาการใช้ยานพาหนะส่วนตัวได้อย่างเต็มร้อย แต่กิจกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตื่นตัว และเสริมสร้างความตื่นตัวในหลายเรื่องด้วยกัน . เรื่องแรกคือ ความตื่นตัวที่จะดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งรวมถึงการลดการใช้พลังงาน การลดมลภาวะทางอากาศ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี . เรื่องที่สองคือ ความตื่นตัวในเรื่องของความจำเป็นหรือหาทางเลือกที่จะต้องเดินทาง มิใช่การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งทางเลือกที่สำคัญก็คือระบบขนส่งมวลชน หรือการปั่นจักรยานครับ . เรื่องที่สาม ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและผู้ที่ใช้ยานพาหนะในทุกรูปแบบครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้ที่ปั่นจักรยาน ดังนั้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ . ถามว่าขณะนี้ความตื่นตัวมีมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือไม่ คำตอบอยู่ที่กิจกรรม Bangkok Car Free Day ครับ ซึ่งทุกปีจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น ดังนั้น ความตื่นตัวนับวันจะมีมากขึ้นครับ และย่อมเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดมลภาวะ เป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และเป็นเรื่องดีที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนครับ . ผมขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กว่า 70 องค์กร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดการใช้พลังงาน ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 16

back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.