@sukhumbhandp : สวัสดีครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมประชุมตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ในครั้งนี้ โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมนี้ เป็นโครงการที่ดีมากครับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ริเริ่มขึ้นมา และได้กรุณาติดต่อกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้เราเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากทั้งหมด 11 จังหวัดด้วยกันครับ ผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดครับว่า สังคมต้องให้โอกาสเด็กและเยาวชนในทุกทาง รวมถึงเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ศาลท่านมีจุดแข็งคือ มีอำนาจทางกฎหมายที่จะบังคับให้เด็กและเยาวชนสามารถผ่านกระบวนการ และมีการทำงานเชิงรุก ไม่ใช่แค่การพิจารณาคดีและลงโทษเด็กและเยาวชน หรือผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่มีแนวนโยบายที่จะดูแลบำบัด ฟื้นฟู พัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วย ที่สำคัญ กรุงเทพมหานครมีจุดแข็งคือ เรามีกลไกในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกทม. ระดับเขต และระดับชุมชน ที่จะให้ความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในการที่จะดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญครับ ดีใจครับที่กรุงเทพมหานครได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำร่องกระบวนการยุติธรรม คาดว่าการประชุมในครั้งนี้ น่าจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และผมเชื่อว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะนำความคิดเห็นต่างๆ ไปวิเคราะห์ กลั่นกรอง เรียบเรียง และยกร่างเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะร่วมมือในทุกส่วนกระบวนการ นับแต่การช่วยดูเรื่องนโยบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติครับ ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 | 14:25 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 19 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.