Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram account"ดิฉันไม่ได้อยู่เพื่อรักษาสถานภาพทางการเมือง แต่อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้จึงเป็นอีกวันของดิฉันเช่นกันที่จะมีความสุขบนความหวังเล็กๆของดิฉันด้วยความภูมิใจ เพื่อให้ลูกได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีของสังคม Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พี่น้องประชาชน เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ก่อนอื่นต้องขอโทษเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวทำเนียบรัฐบาลในวันเด็ก จะได้มานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี มาเดินเล่นชมสถานที่และการแสดงต่างๆ แต่เพราะต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของทุกคน จึงจัดงานไม่ได้ในปีนี้ หวังว่าเด็กๆและผู้ปกครองคงได้ไปร่วมกิจกรรมในอีกหลายๆที่ที่มีการจัดงานแทนนะคะ เด็กนั้นคืออนาคตของชาติ คือความหวังของเรา เด็กๆเปรียบเสมือนดวงไฟเล็กๆที่กำลังจะเปล่งประกาย และเรามีความรับผิดชอบที่จะได้ช่วยกันให้ดวงไฟดวงนี้โชติช่วงต่อไปเรื่อยๆ ลูกหลานของเราจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีของสังคมได้ ด้วยการปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้ทั้งทางกายและใจ เราต้องมาร่วมกันสร้างวินัยเชิงบวก พัฒนาการให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเติบโตในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของลูกหลานของเราทุกคนค่ะ และปีนี้ขอฝาก คำขวัญวันเด็กว่า กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ไม่มีใครมีอำนาจเท่าประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้น การเจรจาทั้งหมดต้องให้แน่ใจว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่เห็นด้วยซึ่งคือสิ่งที่สำคัญ ตนก็ไม่สามารถที่จะไปรับปากแทนใครได้ แต่สิ่งที่เราทำคืออะไรที่เราทำได้ในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราทำอยู่นี้เพื่อประเทศมีความสงบ เรายินดี ฉะนั้น สิ่งที่ได้คำตอบคือการพูดคุยทั้งหมดต้องได้ความสงบกลับคือมาได้ความสามัคคีให้กับประเทศไทย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

หลายท่านอาจจะเรียกร้องว่าทำไมอยู่ในตำแหน่งนี้ ดิฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ที่จะต้องทำในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง ดิฉันเองไม่สามารถจะปฏิเสธงานนี้ได้ แล้วดิฉันเองต้องมีหน้าที่ตามกระบวนการกฎหมาย ถ้าไม่อย่างนั้นดิฉันก็ต้องถูกว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นมันจึงเป็นกลไกที่ไม่สามารถที่จะขยับได้ ถ้าจะขยับ ต้องขยับด้วยกันทั้งหมดค่ะ กลับมานั่งคุยกันทั้งหมด ทุกกลุ่มมาคุยกัน และผู้อำนวยความยุติธรรมต้องมาคุยด้วยค่ะ ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้ ต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

“วันนี้ได้มีโอกาสประชุม เรื่อง ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองร่วมกับภาคเอกชนซึ่งโดยภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัว มีแต่เพียงกรุงเทพฯที่การขยายตัวของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้สามารถมาท่องเที่ยวในประเทศและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ด้วยการประชาสัมพันธ์สายด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และ การให้ข้อมูลประกอบการเดินทางในไทย เน้นการเดินทางโดยแอร์พอร์ตลิ๊งค์ เป็นหลักเพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด” Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์อวยพรวันเกิดครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์มติชน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

มาเยี่ยมและให้กำลังใจกองร้อยควบคุมฝูงชนที่มาประจำการอยู่สนามบินสุวรรณภูมิ มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาจากหลายจังหวัด ทหารบกและทหารเรือค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้มาเป็นประธานในพิธีเปิด OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ เพราะสินค้า OTOP สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากของประเทศ ล่าสุดในปีที่แล้วยอดจำหน่ายสินค้า OTOP สูงถึง 86,000 ล้านบาท มีมูลค่าส่งออกกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 240,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ การจัดตั้ง OTOP Store ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการตลาดที่ต้องการขยายช่องทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยรวมทั้งระบบให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
#otop #otopthailand #otopstore Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

เรียนพี่น้องประชาชนชาวไทย นับวันปัญหาของบ้านเราจะยิ่งมีความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆการแก้ปัญหาต่างๆก็ไม่สามารถแก้ได้ในวันเดียว และยอมรับว่าการเลือกตั้งก็อาจจะไม่ใช่ยาขนานเอกที่แก้ทุกอย่างได้ทันที แต่การเลือกตั้งคือยาที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็ต้องมีการทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การปฏิรูปประเทศ การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น เป็นต้น กลับกันหากเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ก็จะทำให้ประเทศไม่มีทางออก เพราะลำพังปัจจุบัน รัฐบาลหลังยุบสภาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มากนัก การใช้จ่ายภาครัฐที่จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนจีดีพีและเศรษฐกิจภายในประเทศก็ไม่สามารถทำได้ และยิ่งส่งผลกระทบกับการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่านักท่องเที่ยวได้ยกเลิกเที่ยวบินมาประเทศไทยและมีหลายประเทศประกาศเตือนการมาประเทศไทยแล้ว ซึ่งล้วนไม่เป็นผลดีทั้งสิ้น ดิฉัน จึงอยากขอวิงวอนให้เราช่วยกันอดทนอดกลั้นและให้เวลาในการแก้ปัญหาดีกว่า เพราะการเลือกตั้งคือวิธีการที่จะให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิของท่านตามระบอบประชาธิปไตย เพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ หากท่านไม่อยากให้รัฐบาลกลับมาก็ต้องต่อสู้ผ่านการเลือกตั้ง และเปลี่ยนการชุมนุมมาเป็นพลังในการตรวจสอบเป็นหูเป็นตา ใช้เวทีปฏิรูปเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปฏิรูปประเทศในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งให้โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการแก้กฎหมายที่ต้องใช้รัฐบาลและรัฐสภาในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ซึ่งดิฉันยินดีสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มที่ ดิฉันไม่อยากจะเห็นภาพเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนปี 2553 หรือภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำมีหนี้สินท่วมตัว ปัญหาอาชญกรรม ยาเสพติดสูง เพราะคนตกงาน ภาคธุรกิจปิดกิจการขายทอดตลาดต่างชาติย้ายฐานการผลิตซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดให้กับพวกเราทุกคน พี่น้องประชาชนคะ เรามาร่วมกันหันหน้ามาคุยกัน ต่างความคิดแต่ไม่จำเป็นต้องแตกแยก อย่าให้ความขัดแย้งนี้ตกทอดไปยังรุ่นลูกของเราอีกเลยคะ มาเปลี่ยนความเห็นต่างให้เป็นพลังที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกของประเทศร่วมกันเถอะคะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอขอบคุณปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่ร่วมกันทำงานด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นตลอด2ปีที่ผ่านมา เป็นการทำงานด้วยความสุข โดยมีเป้าหมายให้ประเทศเดินหน้าไปได้ แม้ในช่วงหลังที่การบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความยากลำบาก วันนี้สิ่งที่อยากเห็นคือการรักษาประชาธิปไตย ไม่ใช่การสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้ ซึ่งเชื่อว่าหากเราทุกคนช่วยกันประคับประคองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมและใช้หลักเมตตาธรรม ก็จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปได้ แม้ไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้น แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงเป้าหมายได้ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ตรวจเยี่ยมกองร้อยควบคุมฝูงชน จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี ที่มารักษาการ ณ ศูนย์ราชการ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์เดินทางมาเคารพศพ ด.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ ณ วัดตรีทศเทพ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้เป็นวันปีใหม่เลยถือโอกาสแวะมาให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ทุ่มเททำงานอย่างอดทนมาโดยตลอดค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส และคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นำ ผบ.เหล่าทัพ เข้าอวยพรปีใหม่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้แวะมาไหว้อัฐิบรรพบุรุษกับน้องไปป์ที่วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๗ ดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมจิตร่วมใจ ร่วมขอพรเพื่อให้คนไทยได้กลับมารักและสามัคคีกัน ให้ผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือความเชื่อที่แตกต่าง ได้หันหน้าเข้ากัน เพื่อบ้านเมืองของเราจะได้มีทางออกที่สันติ และดิฉันขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยว่า ดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างไม่ย่อท้อ จะอดทน ท่ามกลางสถานการณ์ช่วงนี้ ในขณะเดียวกันดิฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างสุดความสามารถ สุดท้ายนี้ ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คุ้มครองคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัย สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา และดลบันดาลให้ประเทศชาติสงบสันติเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยทุกคน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"วันนี้เรามีหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตย เรามีหน้าที่ประคับประคองให้ประเทศหาทางออกและเดินไปข้างหน้าได้ ถึงแม้ว่าถ้าเราเทียบเหมือนถนน เราเห็นถนนที่ขรุขระมีขวากหนาม แต่ยังดีกว่าที่จะเราจะเลี่ยงถนนที่เรามีอยู่เส้นเดียวที่ต้องเดินแล้วไปเดินในป่า ซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นทางลัดหรือเป็นอะไร” Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.