@pouyingluck_shin : "วันนี้เรามีหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตย เรามีหน้าที่ประคับประคองให้ประเทศหาทางออกและเดินไปข้างหน้าได้ ถึงแม้ว่าถ้าเราเทียบเหมือนถนน เราเห็นถนนที่ขรุขระมีขวากหนาม แต่ยังดีกว่าที่จะเราจะเลี่ยงถนนที่เรามีอยู่เส้นเดียวที่ต้องเดินแล้วไปเดินในป่า ซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นทางลัดหรือเป็นอะไร”
โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2556 | 14:16 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.