@pouyingluck_shin : หลายท่านอาจจะเรียกร้องว่าทำไมอยู่ในตำแหน่งนี้ ดิฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ที่จะต้องทำในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง ดิฉันเองไม่สามารถจะปฏิเสธงานนี้ได้ แล้วดิฉันเองต้องมีหน้าที่ตามกระบวนการกฎหมาย ถ้าไม่อย่างนั้นดิฉันก็ต้องถูกว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นมันจึงเป็นกลไกที่ไม่สามารถที่จะขยับได้ ถ้าจะขยับ ต้องขยับด้วยกันทั้งหมดค่ะ กลับมานั่งคุยกันทั้งหมด ทุกกลุ่มมาคุยกัน และผู้อำนวยความยุติธรรมต้องมาคุยด้วยค่ะ ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้ ต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะ
โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 2557 | 19:18 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.