Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram accountในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ทำตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอน เนื่องจากเหตุการณ์เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไขที่มาของสว.เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจึงให้กฤษฎีกาและฝ่ายกฎหมายได้ศึกษาก่อน ขอยืนยันว่า รัฐบาลปฏิบัติตามขั้นตอนก็เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองท่ามกลางความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่เหมือนกัน และอยากให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในเวลาอันใกล้เดือนมหามงคลและปีใหม่ด้วยค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"วันนี้ไทยและนิวซีแลนด์ยินดีที่เป้าหมายของทั้งสองประเทศในเรื่องการเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 2 เท่าภายในปี 2563 ดิฉันยินดีที่คณะนักธุรกิจซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์สามารถพัฒนาเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ได้มากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตกลงกัน ดิฉันหวังว่าภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต โลจิสติกส์ สาธารณสุข และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้มีโอกาสแนะนำโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค พร้อมเชิญชวนให้นักธุรกิจนิวซีแลนด์เข้ามาลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากไทยมีศักยภาพ ในฐานะที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์และสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ" นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 19 พ.ย. 56 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าพบเพื่อติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาในการประชุมสดุยอดผู้นำเอเชีย และแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific Summit 2013) Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้เราทุกคนมารวมตัวกัน รวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านทหาร ชาวชุมชน กทม. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมไปถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อประกาศให้สังคมได้เห็นว่า เราทุกต้องการที่จะยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ​ถึงเวลาแล้วที่พลังประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างการพัฒนา และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในประเทศ จะร่วมกันรวมพลังประชาชนยุติความรุนแรงให้หมดสิ้นไปในสังคมนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดโครงการเสียงพลังประชาชน: ยุติความรุนแรง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง ซึ่งประเทศไทยได้มีมติครม.วันที่29มิ.ย.2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน อย่างเป็นทางการ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ในนามของรัฐบาลไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด ไปยังรัฐบาลและประชาชนชาวฟิลิปปินส์จากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุไห่เยี่ยนและในฐานะมิตรประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในยามทุกข์ยาก รัฐบาลได้จัดรายการ “คนไทยส่งกำลังใจ ช่วยเหลือฟิลิปปินส์” ขึ้นเพื่อเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกันให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวฟิลิปปินส์อีกทางหนึ่ง สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-09551-6 ชื่อบัญชี "คนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์" ค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"ดิฉันขอยืนยันว่าไม่เคยกล่าวถึงการยอมรับคำพิพากษา แต่สิ่งที่กล่าวอยู่เสมอคือ ไม่ว่าผลการตัดสินออกมาอย่างไร รัฐบาลต้องดูแลความสงบเรียบร้อย เราต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันหน้าที่ของรัฐบาลต้องรักษาอธิปไตยของประเทศ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ หลังจากที่ได้รับฟังคำพิพากษาแล้ว สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการศึกษาและวิเคราะห์คำพิพากษา ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนการที่ต้องปฏิบัติอีกหลายประการ ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องพูดคุยเพื่อให้เกิดความสงบตามเจตนารมณ์ของคำพิพากษา และยังคงยืนยันเรื่องการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติ อีกทั้งจะไม่ทำการใด ๆ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการร่วมกันตรวจสอบว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ทับซ้อนทั้งสิ้นค่ะ" นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 13 พ.ย. 56 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมเรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 179 ของรธน(คดีปราสาทเขาพระวิหาร) Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายวีระชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และคณะเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน ที่นอกจากจะมีพรมแดนติดต่อกันถึงเกือบ 800 กม. ยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไปเพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งประชาชนไทยและกัมพูชาก็มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันมาช้านาน ดังนั้น ทั้งสองประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของทั้งสองประเทศ ในนามของรัฐบาล ดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่าง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนและของชาติอย่างสูงสุด" นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงหลังฟังคำตัดสินปราสาทพระวิหาร 11 พ.ย. 56 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์พร้อมผบ.เหล่าทัพลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นักกีฬา เทควันโด เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าร่วมประชุมพรรค ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"วันนี้ทุกฝ่ายประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้ว สภาผู้แทนราษฎรก็มีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ทุกฉบับออกหมดแล้วค่ะ อยากขอเรียนวิงวอนให้พี่น้องประชาชนยุติการชุมนุมเถิดค่ะ และโปรดเชื่อในสิ่งที่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงเจตนารมณ์ และเราจะได้ร่วมกันในการเดินหน้า เพราะประเทศไทยเราบอบช้ำมามากแล้ว เราไม่อยากให้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มาซ้ำเติมประเทศของเราอีก" นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 7 พ.ย. 56 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.