Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram accountนายกฯยิ่งลักษณ์เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

เรียนว่าดิฉันจะไม่ทำตัวให้เป็นเงื่อนไข และไม่ทำตัวให้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชน ถ้าอะไรที่ดิฉันจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขคืนมา ดิฉันยินดีค่ะ แต่ต้องขอความกรุณาว่า ในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นที่ทำได้คือการทำภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเห็นใจดิฉันเถอะค่ะว่าในส่วนของการเรียกร้องของผู้ชุมนุมนั้น เราไม่รู้จะเอาข้อกฎหมายข้อไหนมารองรับ ดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้เรียกร้องพี่น้องประชาชนทุกคน เรียกร้องทุกคนทุกกลุ่ม ในการหารือเพื่อทางออกของประเทศ ต้องไปหารือกัน จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ หารือทางออก และวันนี้เรียนว่ารัฐบาลยังเปิดทุกออพชั่นในการที่จะหารือเพื่อให้เกิดความสงบต่อไป นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2 ธ.ค. 2556 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันไม่หนีไปไหนหรอกค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลผู้ชุมนุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แม้จะเป็นผู้หญิงก็จะไม่หนีไปไหน และกล้าที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆค่ะ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันไม่มีทิฐิ อะไรที่เป็นทางออก และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ดิฉันยินดีแต่ต้องฟังเสียงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั่งประเทศด้วย ประคองสถานการณ์และระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพในการพูดคุย ใครก็ได้ แต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปฟังเสียงประชาชน นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

14:00 น. นายกฯยิ่งลักษณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

สำนักข่าว Aljazeera สัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรี Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

สำนักข่าว Channel News Asia สัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรี Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

สำนักข่าว CNN สัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรี ณ ห้องงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

สำนักข่าว BBC สัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจาก เครือข่ายผู้นำศาสนา เครือข่ายปอเนาะ ตาดีกา และ ผู้นำท้องถิ่น จ. ยะลา นะคะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันจึงขอยืนยันอีกครั้งว่า ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะให้เกิดความร่วมมือในการหารือ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันที่เรื้อรังต่อเนื่องยาวนาน และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากพอแล้ว ในการนี้ ดิฉันขอเสนอให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม คืนสถานที่ราชการเพื่อให้กลไกระบบราชการเดินหน้าได้ต่อไปได้ และดิฉันจะเปิดเวทีพูดคุย เพราะรัฐบาลไม่ต้องการการเผชิญหน้า แต่รัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือในการหาแนวทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรการลงมติในญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง กำชับให้อดทน อดกลั่น ยึดหลักสันติ และซักถามแนวทางการรับมือสถานการณ์ ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถบริการประชาชนและปฎิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่อง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจ และกล่าวชื่นชม นรม. และรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์โดยสันติวิธี ทั้งนี้ ฝ่ายจีนหวังให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยให้เกิดความสงบสุขและให้ประเทศเดินต่อไปได้ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ตรวจเยี่ยมห้องคอนโทรลรูมราคาสินค้าเกษตร ณ กระทรวงพาณิชย์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.