Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram accountนายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศAFP / IPS / VOA / Bloomberg / Chanel 4 UK Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์พบปะประชาชนชาวอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพานพุ่มสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2556 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันไม่ใช่ไม่มีความรู้สึก ดิฉันได้ฟังมาตลอดกับการร้องขอกับผู้ชุมนุม การที่กล่าวถึงทั้งตระกูลนั้น ดิฉันก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน จะถึงขนาดไม่ให้เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือ เราจะเป็นกันอย่างนี้หรือ ดิฉันถอยไม่รู้ว่าจะถอยอย่างไรแล้ว ก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้วันที่ 10 ธ.ค.เป็นวันรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ต้องถือว่าวันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เราคนไทยด้วยกันต้องร่วมกัน ปกป้องประชาธิปไตยพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่สำคัญอย่าให้ใครมาก้าวล่วงพระราชอำนาจ และสิ่งที่เราต้องทำคือร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของเราให้คงอยู่ และเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสบายใจ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่า จากการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้ว ดิฉันจึงได้ตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อทรงมี พระบรมราชวินิจฉัย ด้วยเหตุผล 4 ประการดังนี้ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677989918912133&set=a.106877456023385.4057.105044319540032&type=1&theater Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลพร้อมที่จะยุบสภา หากเป็นความต้องการของ  พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อยุบสภาแล้ว  ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในไม่เกิน 60 วัน ตามที่กฏหมายกำหนด และในกติกาที่เป็นธรรม แต่หากผู้ชุมนุมและพรรคการเมืองใหญ่ไม่ตอบรับ หรือไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้ง  ก็จะเป็นเพียงการยืดเวลาของความขัดแย้งออกไป เช่นเดียวกับเหตุการณ์ความวุ่นวาย  ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีพรรคการเมืองบอยคอตไม่ลงรับสมัครในการเลือกตั้ง ทำให้เกิดภาวะสูญญากาศทางการเมือง อันนำไปสู่การรัฐประหารในที่สุด ดังนั้นรัฐบาลจึงเสนอให้ตั้งเวที หารือกันในข้อเสนอของผู้ชุมนุม หากยังขัดแย้งกัน  จนหาข้อยุติที่ตรงกันไม่ได้ ก็ขอเสนอให้ทำประชามติ เพื่อให้เสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจ พร้อมทั้งสรุปแนวทางการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และเกิดฉันทามติของทุกพรรคการเมือง ผู้ชุมนุม และทุกภาคส่วน ให้ยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชนตามกติกา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริง พี่น้องประชาชนที่เคารพคะ ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งว่า ดิฉันไม่ติดยึดกับตำแหน่ง ยินดีที่จะยุบสภาฯ หรือลาออก เพียงแต่ขอให้มั่นใจว่าเป็นทางออกที่แท้จริง และสามารถทำให้ข้อขัดแย้งยุติ ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ โดยต้องมั่นใจว่า ข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอของเสียง  ส่วนใหญ่ ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ข้อเสนอของคุณสุเทพฯ ที่ยืนยันมาโดยตลอดว่า ยุบสภาก็ไม่เอา นายกฯลาออกก็ไม่เอา แต่ต้องการให้คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งนั้น  ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีข้อยุติว่า เป็นไปตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประเทศชาติอย่างมาก หากจะเสนอให้ดำเนินการ น่าที่จะต้องถามความเห็นพี่น้องประชาชนว่า เป็นความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจริงหรือไม่ ซึ่งการทำประชามติ ถือเป็นวิธีที่มี  การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ถ่ายภาพร่วมกับผู้นำเหล่าทัพในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศ AP /Reuters / Straits Times / Wall Street Journal / Financial Times เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้ ดิฉันได้รับทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา ด้วยความเสียใจ การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียนักสันติภาพผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ด้วยท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ จากการสร้างความปรองดองให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดิฉันจึงใคร่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนแอฟริกาใต้ และเชื่อว่า ชาวโลกจะต้องจดจำท่านและผลงานของท่านตลอดไป (เครดิตภาพ: ridley-thomas.lacounty.gov) Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้ ดิฉันได้รับทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา ด้วยความเสียใจ การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียนักสันติภาพผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ด้วยท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ จากการสร้างความปรองดองให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดิฉันจึงใคร่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนแอฟริกาใต้ และเชื่อว่า ชาวโลกจะต้องจดจำท่านและผลงานของท่านตลอดไป (เครดิตภาพ nbc33tv.com) Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

เวลา 09.00 น. พลเรือเอก Samuel Locklear (แซมมวล เจ. ล็อคเลียร์) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก (United States Command – USPACOM) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส ลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

สำหรับคนไทยทุกคน ดิฉันเชื่อว่า วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี มีความหมายพิเศษยิ่ง และมีความหมายยิ่งกว่าเพียงวันหนึ่งในเดือนธันวาคม หากแต่วันนี้ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับหัวใจคนไทย เพราะเป็นวันที่เราจะตั้งใจร่วมกันทำความดี มีความรักและความสามัคคีให้กับเพื่อนร่วมชาติ ตั้งใจมั่นที่จะทำหน้าที่ของแต่ละคนจนเต็มกำลัง เพื่อให้เกิดความเจริญยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง ให้เราได้เห็นมาตลอดชีวิต Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์พูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพหลังเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.