Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Official Yingluck Shinawatra Instagram accountไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนจะต้องจ่ายเงินให้กับชาวนาอยู่แล้วค่ะ แต่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทำให้ทำงานด้วยความยากลำบาก รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อน ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อหาทางออกให้แก่ประชาชน ดิฉันจึงขอความเห็นใจจากชาวนาทุกคน รัฐบาลจะพยายามทำทุกวิถีทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวนาค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารในส่วนของกระทรวงมหาดไทย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่กลับเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมมาโดยตลอด โครงการรับจำนำข้าวจึงเป็นนโยบายเพื่อยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงมั่งคั่งที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ได้ผิดกับนโยบายสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าเกษตรในต่างประเทศที่มีหลากหลายรูปแบบ ด้วยทุกคนตระหนักว่า ประเทศจะต้องดูแลผู้ที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรหลักของชาติให้มีชีวิตที่ดี นโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลจึงเป็นที่ยอมรับของชาวนามาโดยตลอด แต่สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์พิเศษ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งนำไปสู่การยุบสภา ขณะเดียวกันก็มีเกมการเมืองนอกระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายเดียวคือล้มล้างรัฐบาล และช่วงชิงอำนาจทางการเมือง ดำเนินการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลแม้แต่โครงการจำนำข้าว ดิฉันมิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนา จึงได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย พร้อมๆกับที่กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการเปิดประมูลเพื่อเร่งระบายข้าว เพื่อนำเงินมาส่งมอบให้พี่น้องชาวนาตามที่มีภาระผูกพัน ดิฉันขอให้พี่น้องชาวนาโปรดเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อความเป็นสุขของพี่น้องชาวนา และความเป็นธรรมในสังคม Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันเชื่อว่ากลไกการเลือกตั้ง เป็นกลไกตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นหลักสากลได้รับการยอมรับ หากมีการร่วมกันแสดงออกซึ่งพลังที่เราจะรักษาประชาธิปไตยของเราให้เดินหน้าต่อไปได้ เราก็จะทำให้ประเทศของเรามีแสงสว่าง เปิดเส้นทางเดินสู่อนาคตข้างหน้าค่ะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"ถ้าเรามองไม่เห็นทางออกและยังปิดทางออกของประเทศ ก็เหมือนกับหมอที่หากเห็นว่าคนไข้กำลังป่วยและไม่รักษา สุดท้ายคนไข้ก็ไม่สามารถฟื้นได้ แต่หากเราคิดว่าเราต้องช่วยกัน พยายามแก้ไขเต็มที่ อย่างน้อยคนคนหนึ่งอาจมีชีวิตรอดและสามารถประคับประคองให้มีชีวิตต่อไปได้ นั่นคือสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกว่า ถ้าเรามองไปข้างหน้าแล้วไม่ให้เกิดการเลือกตั้ง แล้วเราจะเอาทางออกทางไหน ก็อยากขอร้องให้ขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกฎหมาย โดยทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างเต็มที่ในการรักษากติกาและกฎหมาย" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ซินเหนียน ไคว่เล่อ ตรุษจีนปีนี้ ขออวยพรให้พี่น้องไทยเชื้อสายจีน ร่ำรวย มั่งมี ศรีสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามัคคี รักใคร่ ปรองดองกันนะคะ #XinNianKuaiLe2014 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พี่น้องประชาชนคะ การเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราทุกคนจะร่วมกันใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงที่เท่าเทียมกัน ที่สำคัญจะเป็นแสงสว่าง ที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทยตามครรลองประชาธิปไตย Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน ขณะนี้ในสังคมไทยมีความกังวลว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายและรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีคนอีกจำนวนมากที่เห็นว่า การเลือกตั้งจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งจึงนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นแสงสว่างที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทยตามครรลองประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งคือกลไกที่จะยุติความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างกันในแบบสันติวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ พร้อมกับจะได้รับรู้รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของคนไทยทุกคน จึงต้องรับฟังเสียงทุกเสียง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีส่วนร่วม เปิดให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศไทย เป็นของคนไทยทุกคน เราจึงต้อง ร่วมกันหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะให้เกิดความรุนแรง เพื่อให้สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีเมตตา และความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ลูกหลานไทยได้จดจำ และให้ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า คนไทยทุกคนได้ร่วมมือ ร่วมใจกันช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราทุกคนจะร่วมกันใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงที่เท่าเทียมกันมากำหนดอนาคตประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นทางออกที่จะช่วยให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม แต่หากเรายึดหลักสันติ ยึดกติกา และแก้ปัญหาไปทีละขั้นตามหลักประชาธิปไตยและกรอบนิติธรรม เราก็จะสามารถประคับประคองและแก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ รัฐบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแล สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน และรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ บรรพบุรุษ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน #XinNianKuaiLe2014 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715301921847599.1073742917.105044319540032&type=3 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนได้เปิดพื้นที่การรณรงค์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เราจะได้ร่วมกันที่จะให้คนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีทางออกในการเดินหน้าของประเทศและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งอันจะก่อให้เกิดความรุนแรง" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีหารือกับ กกต. Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ด้วยวันนี้เป็นวันฉลองพิธีมงคลสมรสระหว่างหลานชาย น้องไนท์ ฤภพ ชินวัตร และ น้องจ๋า ดร. ณัฐาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ ก่อนอื่นต้องขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ หลานทั้ง2คนมีแต่ความสุข ความเจริญ ให้รักกันนานๆ อาเห็นหลานทั้ง2คบกันมานานถึง9ปี เจ้าบ่าวก็เป็นคนมีอัธยาศัยดี มีเพื่อนที่รักมากมาย เจ้าสาวก็เป็นคนสวย น่ารัก เป็นคนเก่ง อดทน การแต่งงาน เป็นเพียง จุดเริ่มต้น ของความรัก และวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของหลานทั้ง2ในวันนี้ ก็ได้แสดงให้เห็นแล้งว่า ทั้งคู่มีความอดทนอดกลั้น เห็นใจซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิท มิตรแท้ทุกท่านที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับหลานทั้ง2 ดิฉันไม่สามารถมาร่วมงานได้เพราะติดภารกิจ จึงใคร่ขอส่งความรัก ความปรารถนาดี และคำอวยพรมาแทนนะคะ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

ดิฉันขอร้องให้ช่วยกันหลีกเลี่ยงการพูดจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือความขัดแย้ง อย่างที่ท่าน ผบ.ทบ.ได้กล่าวไว้ว่าเราจะโกรธ จะเกลียด จะแรงกันไปถึงไหน ดิฉันอยากเห็นการที่ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกัน รัฐบาลพร้อมในการเปิดเวที เปิดทุกประตูตลอดเวลาในการพูดคุย ไม่อยากเห็นการประกาศไล่ล่าจับตัวคนนั้นคนนี้รายวัน เพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับตัวเอง จึงอยากขอให้เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเถอะค่ะ ดิฉันเชื่อว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่เจอสถานการณ์เช่นนี้ ดิฉันอดทนและขอความเห็นใจจากผู้ชุมนุม ดิฉันพร้อมรับฟัง แต่บางเรื่องก็ต้องให้ความเห็นใจดิฉันบ้าง ถ้าดิฉันสามารถปฏิบัติได้ก็ยินดีให้ความร่วมมือ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

รัฐบาลอยากขอให้ทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรง เพราะเราเองต้องพิจารณาว่าจะให้ประเทศของเราเดินหน้าไปอย่างไร การเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย เพราะความเชื่อมั่นต่างๆ จะหมดลงหากเราไม่รับกติกา Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

เป็นห่วงสถานการณ์และขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รัฐบาลไม่ต้องการเห็นความรุนแรงและขอประณามผู้ก่อเหตุ ทั้งนี้ได้เร่งดำเนินการให้ตำรวจติดตามผู้กระทำความผิดแล้ว ขอให้ผู้ชุมนุมร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตำรวจและทหารเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ชุมนุม โดยเฉพาะในจุดตรวจร่วมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ซึ่งไม่อยากเห็นเหตุการณ์มีความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะทำให้ทั้งผู้ที่ชุมนุมและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับผลกระทบ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศ Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

วันนี้ขอความเห็นเพื่อให้มีจุดเริ่มต้น ถ้าเวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ ดิฉันพร้อมที่จะทำขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เวทีนี้เป็นเวทีกลางของทุกคนอย่างแท้จริง และเราจะได้ใช้เวทีนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ฟัง จะได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ และหวังว่าพรรคการเมืองจะได้นำไปประยุกต์เป็นนโยบายในการหาเสียงต่อไป เวทีต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้ทำมานั้นจะไม่เสียเปล่า ซึ่งจะมอบหมายให้รัฐมนตรีวราเทพฯ เป็นผู้เสนอไปยังพรรคการเมืองที่มีความสมัครใจ นำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ แม้ว่าเวทีนี้จะยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้ แต่เชื่อว่านี่คือโอกาสในการเปิดทุกเวทีในการหารือกัน แม้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิดของการเปิดเวทีในการพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางสันติ ก็ยังเชื่อว่าเวทีนี้ยังเปิดรับอยู่ในทุก ๆ ที่ รวมทั้งยืนยันว่าเรายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่1/2557 Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

นายกฯยิ่งลักษณ์ ร่วมประชุมหารือกับพรรคการเมืองและองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับความเห็นของ กกต. Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

"ดิฉันไม่ได้อยู่เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง แต่อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ" Instagram ดารา @pouyingluck_shin 0

back12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.