@pouyingluck_shin : "ดิฉันไม่ได้อยู่เพื่อรักษาสถานภาพทางการเมือง แต่อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ"
โพสต์เมื่อ 14 ม.ค. 2557 | 13:49 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.