@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ผมในนามคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อนร่วมงานข้าราชการทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้นะครับ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุข และร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่เมืองของเรา ดังนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับ เป็นภารกิจที่มีขอบข่ายที่กว้างขวาง เป็นภารกิจที่มีความสลับซับซ้อน แต่ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ที่ผมได้รับเกียรติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทเสียสละ พวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งด้วยกัน เราได้ประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง หรือปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ แต่พวกเราก็ได้รักษาเมืองของเราไว้อย่างดียิ่งครับ ผมเห็นสิ่งที่ทุกท่านได้แสดงอย่างชัดเจน คือ การที่ทุกท่านได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่จะดูแลทุกข์สุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ คือ การสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่เมืองหลวงของเรา ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการ เพราะสิ่งที่เราได้ทำไปนั้น เราได้ทำไปอย่างเต็มภาคภูมิ เราสามารถเล่าต่อให้ลูกหลานฟังได้ด้วยความรู้สึกที่ดี อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุกท่านได้มีบทบาทร่วมกันดูแลเมืองหลวงของเรา ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาทางด้านต่างๆ เมื่อทุกท่านเกษียณอายุราชการแล้ว ผมพร้อมคณะผู้บริหารอยากให้ทุกท่านประสบกับความสุขความสำเร็จเป็นเสาหลักของลูกของหลาน เป็นเสาหลักของครอบครัวของตน สิ่งที่สำคัญพวกเราอยากให้ทุกท่านใช้ประสบการณ์ ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับจากการทำงานในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราสืบไปครับ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการและทุกท่านที่ยังอยู่ในอายุราชการ ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นึกถึงสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2558 | 16:37 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 14 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.