@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบรรยายในเรื่องความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครับ ในครั้งนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้กรุณามาให้ความรู้แก่พวกเรา ซึ่งท่านมีความครบถ้วนในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ ท่านเคยเป็นนักวิชาการ เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ และที่สำคัญท่านได้บริหารจัดการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างดียิ่งในช่วงเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้ท่านมาให้ความรู้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในหลายเรื่องด้วยกัน ทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นในภาพใหญ่ หรือในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร มาโดยตลอด และได้สนับสนุนกิจกรรมสำคัญของกรุงเทพมหานครในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชน เรื่องของพื้นที่สีเขียว เรื่องของพื้นที่สันทนาการ เรื่องห้องสมุด และอีกหลายๆ เรื่องครับ ซึ่งพวกเราทุกคนมองว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือกำลังสำคัญในเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ที่จะดูแลทุกข์-สุขของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผมหวังว่าข้าราชการและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจะใช้โอกาสนี้ เพื่อเรียนรู้สิ่งดีๆ และนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค 2558 | 15:17 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 11 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.