@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ สืบเนื่องจากสถานการณ์เมื่อคืนนี้ ผมได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมาร่วมประชุมในเช้าวันนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสั่งการในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับ . ในช่วงเวลานี้สิ่งที่สำคัญคือ ข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องมีความพร้อม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตทุกพื้นที่ . ผมได้สั่งการไว้ว่า เราจะต้องสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มที่ และทราบมาว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับ . และที่สำคัญอีกเรื่อง เราจะต้องดูแลอาคารสถานที่ของกรุงเทพมหานครด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เราจะต้องกวดขันเรื่องความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กครับ . ดังนั้นเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล เราพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูแลอาคารสถานที่และคนของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับ . ผมยังได้สั่งการไปว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะทำงานแค่เต็มที่ไม่พอ แต่ทุกคนต้องทำเกินร้อยเพื่อดูแลให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตของตนโดยปกติครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 19 ส.ค 2558 | 08:02 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 15 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.