@sukhumbhandp : สวัสดีครับ ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนและของโลก เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลม-เขตบางรัก และถนนข้าวสาร-เขตพระนคร งานกินปูดูทะเลกรุงเทพฯ-เขตบางขุนเทียน เป็นต้น . กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการบริการสำหรับผู้ขับแท็กซี่ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย พัฒนาทักษะด้านจิตใจให้พร้อมบริการและการช่วยเหลือ รวมถึงฝึกทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว . ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราไม่อาจมองข้ามไปได้ เนื่องจากเป็นด่านแรกในการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย . เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ขับแท็กซี่ทุกท่านจะได้รับความรู้ รับประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ในด้านงานบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว พร้อมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยการสร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง . ผมขอขอบคุณศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยากร ขอขอบคุณกองทัพอากาศและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้สนับสนุนโครงการและถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก . รวมทั้งขอแสดงความยินดีแก่ทุกท่านที่ได้รับการอบรมและขอบคุณที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทให้แก่การอบรมในครั้งนี้ และขอให้กำลังใจทุกท่านในการที่จะประกอบอาชีพบริการพี่น้องประชาชนทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทยสืบไป ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค 2558 | 17:22 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 20 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.