@pouyingluck_shin : พี่น้องประชาชนคะ การเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราทุกคนจะร่วมกันใช้ 1 สิทธิ 1 เสียงที่เท่าเทียมกัน ที่สำคัญจะเป็นแสงสว่าง ที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทยตามครรลองประชาธิปไตย
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2557 | 19:02 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.