@pouyingluck_shin : ดิฉันเชื่อว่ากลไกการเลือกตั้ง เป็นกลไกตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นหลักสากลได้รับการยอมรับ หากมีการร่วมกันแสดงออกซึ่งพลังที่เราจะรักษาประชาธิปไตยของเราให้เดินหน้าต่อไปได้ เราก็จะทำให้ประเทศของเรามีแสงสว่าง เปิดเส้นทางเดินสู่อนาคตข้างหน้าค่ะ
โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2557 | 10:33 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.