@pouyingluck_shin : "อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนได้เปิดพื้นที่การรณรงค์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เราจะได้ร่วมกันที่จะให้คนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีทางออกในการเดินหน้าของประเทศและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งอันจะก่อให้เกิดความรุนแรง"
โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2557 | 19:19 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.