@sukhumbhandp : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2557 สาขาการปกครองและความมั่นคง ตามโครงการหนึ่งล้านความดีถวายในหลวง โดยมี ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณความดี มีวินัย มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป เพื่อร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่และมีความมั่นคง (ทีมงาน)
โพสต์เมื่อ 6 ก.พ. 2558 | 22:05 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 23 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.