@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชน ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ขณะนี้มีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางหลายเส้นทางด้วยกัน และที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างมีอีก 8 สายหลัก และอีก 5 สายรองนะครับ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ แต่ละหน่วยงานมีศักยภาพของตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นว่า ทุกหน่วยงานจะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละโครงการได้อย่างดียิ่งครับ แต่ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพฯ ทั้งหมด เราก็ขอโอกาสได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องต่างๆ รายละเอียดที่เกี่ยวกับสถานภาพการก่อสร้าง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค หากมีอุปสรรคในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง กรุงเทพมหานครก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ครับ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจราจรติดขัด สืบเนื่องมาจากการก่อสร้างนะครับ รวมถึงกำหนดเวลาในการเริ่มปฏิบัติการของแต่ละสายทาง และกำหนดเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จครับ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร จะสามารถวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการสร้างระบบเสริม ที่จะป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ เช่น ระบบขนส่งมวลชนแบบรางขนาดย่อม หรือการขนส่งทางเรือ หรือระบบอื่นๆ เพราะถ้าเราสามารถมีเวลาวางแผนล่วงหน้าได้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผลดีสำหรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ ดังนั้นเราจึงได้นัดทุกฝ่ายมาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ ที่พวกเราจะสามารถทำงานเชิงบูรณาการ จับมือร่วมกันไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถเชื่อมโยงภารกิจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในแง่ของการวางแผน ในการเพิ่มโครงการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้า ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 5 ก.พ. 2558 | 12:49 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 2 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.