@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาโดยตลอด เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่เมื่อเกิดแล้ว ย่อมส่งผลต่อความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวม ครับ . อย่างเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ ถือเป็นภัยที่เราไม่อาจคาดคิดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเราได้ระดมสรรพกำลังเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที . โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกิจอาสาฉุกเฉินการแพทย์ ถือเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในระดับหนึ่งที่จะประเมินสถานการณ์ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามหลักมาตรฐานสากล จะสามารถลดความสูญเสีย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ครับ . เจ้าหน้าที่เทศกิจของเรา มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เบื้องต้น ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ . ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และทุกหน่วยงานที่ได้กรุณาเข้าร่วมโครงการสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และขออำนวยพรให้เจ้าหน้าเทศกิจทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 29 ก.ย. 2558 | 18:53 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 10 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.