@sukhumbhandp : สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินวังสามเสน ที่ตั้งอยู่ถนนขาว เพื่อนำให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชนครับ . ในนามของกรุงเทพมหานครที่กำกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผมขอขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี และราชสกุลเกษมศรี ที่ได้อุทิศที่ดินวังสามเสนแห่งนี้ นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยฯ ที่จะได้มีโอกาสใช้ที่ดินผืนนี้เป็นสถานที่สร้างประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวม . พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ในอดีตคือวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ นะครับ และหลังจากท่านหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี ได้อุทิศที่ดินแล้ว ท่านมีวัตถุประสงค์ให้ปรับปรุงก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีความยาว 200 เมตร พื้นที่ส่วนในจะมี 2 อาคาร ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย . ส่วนที่ 2 คือ พื้นที่ที่ติดกับถนนขาว จะเป็น 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่สำหรับสถานพยาบาล ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานอธิการบดี . ผมขอสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ได้การยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการแพทย์ในระดับสากลอย่างยั่งยืนครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2558 | 20:28 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 19 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.