Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200สวัสดีครับ สงกรานต์ปีนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นสงกรานต์วิถีไทย โดยการสืบสารวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามครับ กิจกรรมหลักเราจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง เป็นกิจกรรมทางศาสนา เริ่มวันที่ 12 – 14 เม.ย. 59 มีการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ไทย และเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 234 ปีแห่งการสถาปนา ครับ ปีนี้เราจะเน้นกิจกรรมในวัดต่างๆ ทั้ง 50 เขต เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้จัดกิจกรรมที่วัด คือการตักบาตร กราบพระ สรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญให้บรรพบุรุษและบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว และการนำทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ที่เป็นประเพณีสำคัญของไทยครับ ส่วนกิจกรรมที่ถนนสีลมหรือถนนข้าวสาร เรายังจัดครับ แต่จะจัดให้สั้นลง คือวันที่ 12-14 เม.ย. และเลิก 3 ทุ่ม เพื่อให้สนุกสนานกันอย่างพอประมาณ สงกรานต์ปีนี้ เราขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ซึ่งทุกท่านคงเข้าใจดีว่า ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆ เราต้องลดปริมาณการใช้น้ำ เราต้องประหยัดน้ำกัน ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่ ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงจัดงานที่เน้นกิจกรรมทางศาสนา และเน้นกิจกรรมในวัดครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เรามาสร้างโอกาสจากปัญหาภัยแล้งในช่วงสงกรานต์ด้วยการรำลึกถึงจารีตประเพณีดังเดิมของไทย เป็นโอกาสฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของเรา ที่เน้นผู้สูงอายุ เน้นบุพการี ศาสนา การทำบุญ สิ่งต่างๆ ที่ดีงามของสังคมไทยครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

ผมต้องขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ได้ทำความตกลงส่งบุคลากรมาฝึกอบรมพนักงานขับเรือให้ และเรายังได้ว่าจ้างบุคลากรของกองทัพเรือหลังจากเกษียณแล้วมาขับเรือกับเราด้วย ดังนั้นเราได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ครับ ในขณะนี้เรายังไม่ได้กำหนดค่าโดยสาร ยังให้บริการฟรีไปก่อน เมื่อได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจต่อทุกฝ่ายแล้วเราจะเริ่มเก็บค่าบริการ ส่วนเส้นทางเราจะเพิ่มระยะทางอีก 5 กิโลเมตร เป็น 16 กิโลเมตร แล้วเราจะปรับปรุงท่าเทียบเรือตลอดคลองครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 13

เรือลำใหม่มีขนาด 60 คน ( 40 ที่นั่ง 20 ที่ยืน) เป็นเรือที่มีลักษณะระดับกินน้ำน้อย เพียง 60 เซนติเมตร จากเดิมระดับกินน้ำอยู่ที่ 1 เมตร ซึ่งหมายความว่าในช่วงฤดูฝน เมื่อเราจำเป็นต้องพร่องน้ำในคลอง เรือก็ยังสามารถแล่นได้ ลำเรือยาวเพียง 12.5 เมตร ทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถกลับเรือในคลองได้ครับ ในเรือยังติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ 4 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีบริการ Wifi ฟรี มีอุปกรณ์ Safe Board วางใต้ที่นั่ง และความคุมด้วยระบบ GPS โดยมีศูนย์ควบคุมการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง พื้นที่ในเรือยังมีที่สำหรับรถเข็นผู้พิการและนำจักรยานลงเรือได้ ที่สำคัญเรือรุ่นใหม่เกือบจะไม่ก่อคลื่น มลภาวะด้านอากาศและเสียงน้อย เป็นข้อดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เริ่มให้บริการเรือโดยสารที่คลองภาษีเจริญ จากท่าประตูน้ำภาษีเจริญ ถึงท่าเพชรเกษม 69 เป็นระยะทาง 11.5 กิโลเมตร เมื่อเดือนเมษายน ปี 2557 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการล้านกว่าคน เฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราตัดสินใจเดินหน้ากับเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ ให้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำยุคใหม่ และได้มอบให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สั่งเรือรูปแบบใหม่ จำนวน 12 ลำ มาให้บริการพี่น้องประชาชนในเดือนเมษายนครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 9

สวัสดีครับ กรุงเทพมหานครมีนโยบายสำคัญที่จะให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางในชีวิตประจำวัน และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก้พี่น้องประชาชน ลดผลกระทบจากปัญหาจราจร และเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนแบบรางครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

ผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมทำโครงการตัวอย่างนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างดียิ่ง และผมมีความเชื่อมั่นครับว่า ในความสำเร็จจะเป็นสิ่งจูงใจให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนกันมากขึ้นในฤดูแล้งต่อๆ ไปครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 15

เราอาจต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้คุ้นเคยในการปลูกพืชทดแทนครับ แต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครทำได้ก็คือ เตรียมการและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกพืชทดแทนได้ในกรณีที่ต้องการ ซึ่งในอนาคตผมมองว่าเราจะพึ่งนาปรังอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับ เพราะน้ำมีไม่แน่นอน บางปีอาจมีมาก แต่บางปีก็มีไม่พอ ดังนั้นเราต้องเตรียมการให้พี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังสามารถมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 8

ในกรณีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงเมล่อน ก็ปรากฏว่ามีคนมาซื้อผลผลิตไปทั้งหมดครับ แต่ก็มีพี่น้องเกษตรกรอีกหลายท่านที่ได้ทดลองปลูกถั่วเขียว ซึ่งอาจจะขรุขระเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่พี่น้องเกษตรกรที่เขตคลองสามวา ก็สามารถประสบความสำเร็จ โดยใช้เวลาปลูก 65 วัน ถึง 70 วัน กับการลงทุนประมาณสองพันบาทต่อไร่ และขายผลผลิตได้ประมาณเจ็ดพันบาทต่อไร่ครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

ขณะนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่หลายท่านได้ตั้งใจทดลองปลูกพืชทดแทน และเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อย อีกสิ่งนึงที่ผมได้สั่งการไปตั้งแต่ต้นว่า ถ้าเราช่วยให้พี่น้องชาวเกษตรกรปลูกพืชทดแทนได้แล้ว ก็ต้องหาตลาดให้เขาด้วย Instagram ดารา @sukhumbhandp 8

กรุงเทพมหานครก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยเพื่อทดแทนการทำนาปรัง เช่น แตงเมล่อน แตงแคนตาลูป และถั่วเขียว เป็นต้น Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ขณะนี้ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพี่น้องชาวเกษตรกร ครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 3

น้องๆ ลงฝึกซ้อมในสระวายน้ำขนาดมาตรฐาน 25 เมตร ของศูนย์เยาวชนคลองเตย Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

สระวายน้ำในศูนย์เยาวชนคลองเตย Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

ผมขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ได้ให้เราใช้พื้นที่นี้อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวคอลงเตย และขอให้พี่น้องในชุมชนทุกท่านช่วยกันดูแลศูนย์เยาวชนแห่งนี้ให้อยู่เป็นสาธารณะสมบัติตลอดไปครับ ขอบคุณครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

โดยก่อนหน้านี้ศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นศูนย์เยาวชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เราจึงพัฒนาศูนย์เยาวชนแห่งนี้ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ให้สมกับที่อยู่ท่ามกลางชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด ซึ่งตอนนี้เราได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และส่งมอบศูนย์เยาวชนคลองเตยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างในเรื่องของกีฬาให้กับพี่น้องชาวเขตคลองเตยครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ กรุงเทพมหานครเป็นห่วงเรื่องปัญหายาเสพติดและมีความห่วงใยต่อสถาบันครอบครัวในยุคปัจจุบัน ที่นับวันคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานของตน เนื่องจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ทุกคนจะต้องทำงาน ดังนั้นศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครจึงเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงสถาบันครอบครัวและเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆได้มีกิจกรรมในยามว่างเพื่อนันทนาการ และผมมีความเชื่อมั่นว่าศูนย์เยาวชนจะช่วยลดปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมไทยได้ครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 4

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพราะตอนนี้ได้มีที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น และราคาที่ดินก็สูงขึ้นด้วย ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวเราก็พยายามพัฒนาสวนสาธารณะให้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งนี้เราจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป เราจึงขอมอบบึงหนองบอนแห่งนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับ ขอบคุณมากครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 5

เราตั้งใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียว เพราะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่ ซึ่งแนวโน้มของพี่น้องประชาชนมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เราต้องทำต่อเนื่องไปอีกหลายสวนครับ และในปีนี้น่าจะมีเพิ่มอีกประมาณ 2-3 สวน โดยจะเน้นทำพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น เป็นแก้มลิงกับสวนสาธารณะ ตัวอย่างที่สวนรถไฟก็เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดินกับสวนสาธารณะครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 7

สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพ บึงรับน้ำหนองบอนแห่งนี้ กรุงเทพมหานครได้พัฒนาปรับปรุงทางด้านกายภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่สันทนาการ ออกกำลังกาย เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ มีเส้นทางปั่นจักรยานที่แบ่งเป็น 2 เลน ชัดเจน คือ เส้นทางสำหรับครอบครัวและเส้นทางสำหรับผู้ที่ฝึกซ้อมเป็นประจำ และที่สำคัญยังมี Dog Park หรือสวนสำหรับสุนัขเป็นแห่งที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และยังมีอาคารศูนย์การเรียนรู้ น้ำคือชีวิต สำหรับเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมครับ Instagram ดารา @sukhumbhandp 3

แสงยามเย็นที่ บึงหนองบอน เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 43 เขต ประเวศ Instagram ดารา @sukhumbhandp 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.