@sukhumbhandp : สวัสดีครับ สงกรานต์ปีนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นสงกรานต์วิถีไทย โดยการสืบสารวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามครับ กิจกรรมหลักเราจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง เป็นกิจกรรมทางศาสนา เริ่มวันที่ 12 – 14 เม.ย. 59 มีการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ไทย และเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 234 ปีแห่งการสถาปนา ครับ ปีนี้เราจะเน้นกิจกรรมในวัดต่างๆ ทั้ง 50 เขต เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้จัดกิจกรรมที่วัด คือการตักบาตร กราบพระ สรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญให้บรรพบุรุษและบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว และการนำทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ที่เป็นประเพณีสำคัญของไทยครับ ส่วนกิจกรรมที่ถนนสีลมหรือถนนข้าวสาร เรายังจัดครับ แต่จะจัดให้สั้นลง คือวันที่ 12-14 เม.ย. และเลิก 3 ทุ่ม เพื่อให้สนุกสนานกันอย่างพอประมาณ สงกรานต์ปีนี้ เราขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ซึ่งทุกท่านคงเข้าใจดีว่า ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆ เราต้องลดปริมาณการใช้น้ำ เราต้องประหยัดน้ำกัน ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่ ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงจัดงานที่เน้นกิจกรรมทางศาสนา และเน้นกิจกรรมในวัดครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เรามาสร้างโอกาสจากปัญหาภัยแล้งในช่วงสงกรานต์ด้วยการรำลึกถึงจารีตประเพณีดังเดิมของไทย เป็นโอกาสฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของเรา ที่เน้นผู้สูงอายุ เน้นบุพการี ศาสนา การทำบุญ สิ่งต่างๆ ที่ดีงามของสังคมไทยครับ ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2559 | 08:15 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 7 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.