@sukhumbhandp : สวัสดีครับ เราได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม จัดทำแบบเบื้องต้น และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9-ท่าพระ นะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นทางเลือกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยโครงการฯ นี้ ได้ผ่านการศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการปรึกษาหารือชุมชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยนะครับ และได้มีการนำความคิดเห็นที่ได้รับไปพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเฟสแรกก็จะเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากวัชรพลไปทองหล่อ เฟสแรกนี้ไม่มีการเวนคืน จะเป็นเส้นทางค่อนข้างชัดเจน และอุปสรรคในการก่อสร้างมีไม่มากนัก ดังนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนเห็นด้วย ผ่านเรื่องสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลอนุมัติให้เข้าไปอยู่ในแผนแม่บท เราก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ครับ จะแล้วเสร็จภายใน 60 เดือน ต้องถือว่าเป็นการก่อสร้างที่เร็วมากนะครับ เส้นสายสีเทาจะเป็นระบบที่สำคัญมากครับ เพราะว่าจะเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชนแบบรางอีก 6 สาย สีส้ม สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งจะไม่มีระบบไหนเชื่อมโยงกับ 6 สายอย่างนี้นะครับ แล้วก็เป็นเส้นทางผ่านที่พี่น้องประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่น ผ่านพื้นที่ที่มีธุรกิจ มีร้านค้ามากมาย ดังนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างชัดเจน ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 2558 | 09:45 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 5 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.