Instagram ดารา @sakchaiguy
ศักดิ์ชัย กาย
Lips New Issue 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร Instagram ดารา @sakchaiguy 305

Arm in Lips new issue . โหมโรง เดอะ มิวสิคัล จัดแสดง 15 รอบ ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน วันที่ 4-5 23-26 30 เมษายน 58 และ 1-3 พฤษภาคม 58 ซื้อบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา Instagram ดารา @sakchaiguy 82

Bkk - Copenhagen - London . EOC 2015 Instagram ดารา @sakchaiguy 135

ไม่คิดว่ากลางกรุงเทพจะมีต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับ @ Nai Lert Park Instagram ดารา @sakchaiguy 325

เหมือนเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ Instagram ดารา @sakchaiguy 149

Amazing tree ....ปมรากเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือมีอย่างนี้ทุกต้น ตั้งใจตะจับกลุ่มนี้มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด มีอยู่สืบสองต้น ! Instagram ดารา @sakchaiguy 109

Re locate and grouping difference specimens . @ Nai Lert Park . ต้นไม้ในบ้านสวนแห่งนี้มีอายุเป็นร้อยปี ตั้งแต่ยังเป็นทุ่งเพลินจิต เป็นไม้เก่าแก่และบางชนิดก็ไม่เคยเห็นในบางกอกเลยด้วยซ้า บางชนิดก็ไม่เคยเห็นอายุมากเท่านี้ สวนป่าแห่งนี้จึงอาจจะนับเป็นสวนพฤษศาสตร์แห่งเดียวของเมืองไทยก็ได้ Instagram ดารา @sakchaiguy 187

Nature sculpture at Park Nai Lert . Instagram ดารา @sakchaiguy 113

โครงการพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ เป็นความภูมืใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในภูมิสถาปัตย์ทั้งหมด เพราะเราวิ่งอยู่ในนี้มากว่า 40 ปี ความรู้เรื่องต้นไม้ ใบเขียวทั้งหลาย ก็ฟูมฟักงอกเงยมาจากท่านผู้หญิงเลอศักดิ์สมบัติศิริ แม้วันนี้เจ้าของปาร์คจะไม่ได้อยู่กับเรา พลังและความรู้ทั้งปวงที่ท่านกรุณาถ่ายทอดมาให้นั้นก็ยังคงอยู่ และได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป กราบครูด้วยความเคารพและระลึกถึงเสมอ Instagram ดารา @sakchaiguy 186

ต้นไม้ไม่เคยทำร้ายใคร @Park Nai Lert โครงการพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์ค ของท่านผูหญิงเลอศักดิ์ สมบัตืศิริ Instagram ดารา @sakchaiguy 206

The wait is over! Lips Garçon the premier issue, see you on stand April 2015. @Lipsgarcon_official #LipsGarcon #LipsGarconPremierissue #LipsNewEra #VRLipsFamily Instagram ดารา @sakchaiguy 134

Lips New Era . Instagram ดารา @sakchaiguy 180

ซอของครูลิ้ม ชอดำแห่งอัมพวา Instagram ดารา @sakchaiguy 177

มาเยี่ยม ครูลิ้มซอดำ ที่อัมพวา.....บทสนทนาที่เต็มไปด้วยข้อมูลอันมีค่าและสวยงาม ครูนำซอที่เก็บไว้ออกมาอวด ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ความจำเยี่ยม และมีความสุขที่มีคนมาชวนคุยด้วย Instagram ดารา @sakchaiguy 240

เทวดา (บาลี: devatā) หรือ เทพ (บาลี: deva) ตามคติความเชื่อทางศาสนาต่างๆ หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตเป็นทิพย์ ไม่ได้มีชีวิตเป็นกายเนื้ออยู่บนโลกนี้ บ้างก็ว่ามีกายเป็นแสงสว่าง และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดี เทวดาผู้หญิงเรียกว่า นางฟ้า หรือ เทพี เทวดาผู้มีมิจฉาทิฐิ เรียกว่า มาร Instagram ดารา @sakchaiguy 118

เทวดา (บาลี: devatā) หรือ เทพ (บาลี: deva) ตามคติความเชื่อทางศาสนาต่างๆ หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตเป็นทิพย์ ไม่ได้มีชีวิตเป็นกายเนื้ออยู่บนโลกนี้ บ้างก็ว่ามีกายเป็นแสงสว่าง และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดี เทวดาผู้หญิงเรียกว่า นางฟ้า หรือ เทพี เทวดาผู้มีมิจฉาทิฐิ เรียกว่า มาร Instagram ดารา @sakchaiguy 118

เทวดา (บาลี: devatā) หรือ เทพ (บาลี: deva) ตามคติความเชื่อทางศาสนาต่างๆ หมายถึง ผู้ที่มีชีวิตเป็นทิพย์ ไม่ได้มีชีวิตเป็นกายเนื้ออยู่บนโลกนี้ บ้างก็ว่ามีกายเป็นแสงสว่าง และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่ดี เทวดาผู้หญิงเรียกว่า นางฟ้า หรือ เทพี เทวดาผู้มีมิจฉาทิฐิ เรียกว่า มาร Instagram ดารา @sakchaiguy 126

เทพพนม Instagram ดารา @sakchaiguy 100

พระพรหม ( Brahma ) เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท. พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ ในคัมภีร์มัตสยาปุราณะเล่าว่า พระพรหมเดิมทีมีถึงห้าพักตร์ การที่มีห้าพักตร์เกิดจาก การที่พระพรหมให้ได้กำเนิดผู้หญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึ้นมา ความงามของศตรูปทำให้พระองค์หลงใหล เมื่อศตรูปนี้เคลื่อนไปทางใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพื่อมองตามไปด้วย แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้า ทำให้พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์จากพระเนตรที่สามที่กลางพระนลาฏเผาพระพักตร์ที่อยู่ด้านบนเศียรของพระพรหม จนเหลือเพียงสี่พักตร์ แต่อีกความเชื่อหนึ่งเล่าว่า เพราะพักตร์ด้านบนของพระพรหมนั้นเจิดจรัสมาก ทำให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้ จึงขอร้องให้พระศิวะเป็นผู้ตัดให้ และยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์, วรรณะกษัตริย์ เกิดจากอก, วรรณะแพศย์ เกิดจากส่วนท้อง และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า ในคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อจากศาสนาพรหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิต ชะตาชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียกว่า "พรหมลิขิต" และผู้ใดที่บูชาพระพรหมอยู่เป็นนิจ พระองค์จะประทานพรให้สมหวัง เรียกว่า "พรพรหม" หรือ "พรหมพร" และยังเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนอีกด้วย ด้วยเหตุดังนี้ พระพรหมจึงมีพระนามต่าง ๆ อาทิ "พรหมธาดา" หรือ "ประชาบดี" (ผู้สร้าง), "หงสรถ" หรือ "หงสวาหน" (ผู้มีหงส์เป็นพาหนะ), "จตุรพักตร์" (ผู้มีสี่หน้า), "ปรเมษฐ์" (ผู้ประเสริฐ) เป็นต้น โดยความหมายของคำว่า "พรหม" หมายถึง "ความเจริญ, ความกว้างขวาง, ความขยายตัว หรือความเบิกบาน" ดังนั้นตามคติและวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาจึงมีคำว่า พรหม ประกอบคำศัพท์ เช่น "พรหมจรรย์", "พรหมบุตร" หรือ "พรหมวิหาร" เป็นต้น Instagram ดารา @sakchaiguy 114

กินรี Instagram ดารา @sakchaiguy 98

back5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.