Instagram ดารา @sakchaiguy
ศักดิ์ชัย กาย
หากเรามัวแต่คิดว่าตัวเองเป็นครู เราก็อาจจะเสียโอกาสในการเรียนรู้อะไรมากมาย #ระพี สาคริก Instagram ดารา @sakchaiguy 252

ผ้าลายแก้วมณีสวยที่สุด#4 #แก้วมณีผ้าลาย Instagram ดารา @sakchaiguy 170

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธานะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมา มิหัง ...ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวงฯ เริ่มต้นวันทำงานอย่างมีความสุข .. พระพุทธไสยาสน์วัดโปรดเกศฯ Instagram ดารา @sakchaiguy 172

ผ้าลายแก้วมณีสวยที่สุด#3 #แก้วมณีผ้าลาย Instagram ดารา @sakchaiguy 163

ผ้าลายแก้วมณีสวยที่สุด #2 #ผ้าลายแก้วมณี Instagram ดารา @sakchaiguy 138

ผ้าลายแก้วมณีสวยที่สุด #ผ้าลายแก้วมณี Instagram ดารา @sakchaiguy 163

เหลือเท่านี้ ที่ JJ Mall ห้อง F 53 ชั้น 1 หน้าไทยพาณิช Instagram ดารา @sakchaiguy 149

" การที่ผ้าลายอย่างเป็นของหายาก ไม่มีผลิตอีกแล้ว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากฟื้นชีพเขาขึ้นมาอีก ไม่ใช่เศษเสี้ยวที่เห็นกระจายอยู่ " ณัฐวุฒิ อุ่นอกแดง เจ้าของผ้าลายแก้วมณี Instagram ดารา @sakchaiguy 100

Lips หนึ่งใน 8 ปก ฉบับพิเศษ Masterpiece Remastered วันนี้ใครอยากได้ลายเซ็น ศ.ระพี สาคริก เขิญที่สำนักหอจดหมายเหตุ กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร มีเพียง 100 เล่มเเท่านั้น ...ช้าไม่ได้ #lipsmagazine #แก้วมณีผ้าลาย Instagram ดารา @sakchaiguy 167

Preview เฉพาะที่ร้านตั้ม หรคุณ JJ Mall ห้อง F 53 เพียง 200 เล่ม ณ ขณะนี้ และเสาร์ อาทิตย์ ไปด่วน ! Instagram ดารา @sakchaiguy 175

นางแบบนะแจ๋วอยู่ เชื่อไหมว่าน้องเขาถ่ายแบบกันครั้งแรกเมื่อ 19 ปีผ่านมา ลุงช่างภาพยังถือกล้องไหวอยู่ แต่ต้องมีรถถีบช่วยแล้ว เดินขึ้นลงไม่ค่อยจะไหว ต่างกับน้องนางแบบที่ขึ้นเรือลงเรือปราดเปรียว เฮ่อ ! ลืมไปเธอเป็นนางเอกบู๊ได้ ร้องไห้ได้ เหมือนกดปุ่ม ถ่ายรูปกันมายี่สิบปี ขอบอกว่าชอบทุกเซ็ทที่ได้ทำงานกันมา ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน เซ็ทไหน #รักน้องเชอรี่ที่สุด Instagram ดารา @sakchaiguy 215

Working mode #Lips cover shoot. Instagram ดารา @sakchaiguy 207

Vive le color ! Instagram ดารา @sakchaiguy 100

ทับสะแก แน่นอน Instagram ดารา @sakchaiguy 155

พัดรองพระราชลัญจกรนพรัตนมุรยา ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส มีจารึกว่าตรานพรัตนมุรธากระทรวงกระเษตรพณิชการ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Instagram ดารา @sakchaiguy 108

ลายจากตู้พระธรรมลายรดน้ำ เป็นตู้ขนาดเล็ก ซึ่งพิพิธภัณฑ์ได้มาจากวัดระฆังโฆษิตาราม เมื่อปี พ.ศ.2446 ขณะนี้เก็บรักษาในคลังคลองหลวงปนกับตู้ต่างๆอีกหลายขนาดในห้องคลังศาสนวัตถุ Instagram ดารา @sakchaiguy 118

ห้องเก็บเครื่องดนตรีที่คลังพิพิธภัณฑ์คลองหลวง มีเครื่องดนตรีน่าสนใจหลายชิ้น Instagram ดารา @sakchaiguy 119

ห้องเก็บเครื่องดนตรีที่คลังพิพิธภัณฑ์คลองหลวง มีเครื่องดนตรีน่าสนใจหลายชิ้น Instagram ดารา @sakchaiguy 119

งานแกะสลักไม้ในคลังศาสนวัตุ คลองหลวง Instagram ดารา @sakchaiguy 103

คลังพิพิธภัณฑ์ที่คลองหลวงนั้น มีวัตถุโบราณที่เก็บไว้มากมาย ล้วนมีคุณค่าทางศิลปะที่งดงาม หลากหลาย น่าสนใจ บางชิ้นก็เวียนมาแสดงที่พระนครตามโอกาสต่างๆ Instagram ดารา @sakchaiguy 105

back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.