@pouyingluck_shin : "ความเสมอภาคเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ ความยุติธรรมต้องมาก่อน" Equality can only happen when there is justice. #IWD2015 #MakeItHappen นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 8 มีนาคม 2558 วันสตรีสากล International Women's Day
โพสต์เมื่อ 8 มี.ค. 2558 | 09:02 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 356 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.