@pouyingluck_shin : วันนี้มาดูผังเมืองของกรุงปักกิ่งรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะเขามีการวางแผน city plan ค่อนข้างดีและต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยง ผังเมืองเดิมกับวางแผนใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งวางตั้งแต่โครงสร้างเรื่องน้ำ ถนน สาธารณูปโภคและการขยายเมืองเพื่อรองรับประชากร รวมทั้งการขยับขยายไปยังเมืองใกล้เคียงให้มาร่วมกันคิดและวางแผนร่วมกัน เพื่อกระจายความแออัดแต่ขณะเดียวกันก็รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคตด้วย ซึ่งการวางผังเมืองนั้นมีความสำคัญและเป็นหัวใจในการพัฒนา ที่สำคัญ ผังเมืองแห่งนี้ผู้นำของจีนทุกคนไม่ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งก็จะต้องมาดูเพื่อเชื่อมโยงแผนในการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อเป็นหลักให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ จริงๆ แล้วประเทศจีนมีเมืองที่เป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองที่ดีหลายแห่ง เมื่อตอนที่มาเยือนจีนอย่างเป็นทางการประมาณ 2 ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาส นั่งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงปักกิ่งไปนครเทียนจินเพื่อชมแบบจำลองผังเมืองที่พิพิธภัณฑ์ผังนครเทียนจินด้วย เนื่องจากนครเทียนจินเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เป็นที่ 3 ของจีนจนในปัจจุบันมีนักท่องเทียวไปท่องเทียวเป็นจำนวนมาก อีกเรื่องที่น่าสนใจในการมาชมผังเมืองในวันนี้คือไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะได้เห็นการวางแผน และพัฒนาผังเมืองของปักกิ่งอย่างเดียวแต่ทางจีนยังสอดแทรกเทคโนโลยีให้เด็กได้ชม ซึ่งคณะเราเลยมีโอกาสได้พบกับเด็กๆ ที่คุณครูพามาดูงาน และ ถ่ายรูป เซลฟี่กันด้วยค่ะ
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2557 | 17:51 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 447 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.