Instagram ดารา @zenithgod
ปฏิภาณ หล่อเสถียร

× . Z∀ƔП . × ₓₒₓₒₓ ᴮᴴᵁᴴᴵᴿᴬᴺ ᴸᴼᵂ ˁᴬᵀᴴᴵᴬᴺ ᵀᴬᴿᴱᴱ ₓₒₓₒₓ ᶜᵒᶰᵗᵃᶜᵗ ᶠᵒ ʳ ᵂᵒᴿᵏ.℡ ⁰² ⁶⁶⁹ ⁸⁶⁶³.ᴷ¨ᵀᴿᴼᴺ ᴵᴳᶻˣᶻ.ˁᵀᴼᴿᴱ.ᴮᴿᴬᴺᴰ ᶻᵃ ʸ ᶰ ᵇʸ ᶻᴬʸᴺ ×××××××××××××××××××××××××บู ช า #บูชาพระที่ตุ๊น้องหล่อและเท #ปลุกเสกแล้วจากหลวงตาม้าเพื่อนำไปกราบไหว้บูชาที่บ้าน #แผ่กระแสบุญต่อๆกันไปครับ #ที่องค์พระมีพระธรรมธาตุขึ้นทั่วองค์ #อิ่มจิตอิ่มใจอิ่มบุญ Instagram ดารา @zenithgod 1,526

ส า ธุ อ รุ ณ ส วั ส ดิ์ #ปฏิบัติธรรมครบตามที่ให้สัจจะกับหลวงปู่หลวงตาแล้ว #แผ่บุญกุศลให้ทุกคนตลอดการปฏิบัติธรรมนะครับ #เอาบุญใหญ่มาฝากคร้าบบ #อนุโมทนาสาธุ 🏻🏻🏻 Instagram ดารา @zenithgod 723

C O F F E H A P P Y T I M E #บรรยากาศดีสุดๆ #ได้บุญได้พักได้สติ #มีแต่ได้กับได้ + + + #สโลว์ไลฟ์ #สโลว์เลิฟ Instagram ดารา @zenithgod 1,642

พ ร ะ แ ก้ ว #พระพุทธเจ้าที่เทเองหล่อเองกับมือ #พระที่หล่อทั้งหมดเราจะส่งไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ #ให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชา #ฝากเป็นกระแสบุญต่อๆกันไป #อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ #สาธุสาธุสาธุ Instagram ดารา @zenithgod 1,453

ธ ร ร ม ะ ธ ร ร ม ช า ติ ธ ร ร ม ด า #slowlife #สวดมมต์แผ่เมตตาวันล่ะ4รอบ #แผ่บุญแผ่กุศลให้ทุกคนนะครับ #อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ 🏻🏻🏻 Instagram ดารา @zenithgod 1,845

สั ม ม า 🏻 ส ติ 🏻 ส ม า ธิ #พ่อบอกกับแม่ว่าถ้าพ่อเสียแม่ไปบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมให้พ่อนะแล้วให้ลูกๆบวชด้วย #วันนี้ได้มีโอกาสได้มาทำตามที่พ่อขอไว้แล้วนะ #มาสวดมนต์ฟังหลวงตาเทศน์ด้วยกันนะปา #ขอให้ผลบุญกุศลครั้งนี้นำพาสิ่งดีๆกลับคืนสู่ครอบครัวลูกด้วยครับ #สาธุสาธุสาธุ Instagram ดารา @zenithgod 1,228

ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม #คิดดีทำดี Instagram ดารา @zenithgod 1,350

ส ง บ จิ ต ส บ า ย ใ จ #สาธุสาธุสาธุ 🏻🏻🏻 Instagram ดารา @zenithgod 1,465

G O O D M O R N I N G Instagram ดารา @zenithgod 1,519

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ #หลวงพ่อทันใจ #ขอพร #แล้วลูกช้างจะกลับมาแก้บนนะครับ #สาธุสาธุสาธุ #พรุ่งนี้ไปปฏิบัติธรรม3วัน 🏻🏻🏻 Instagram ดารา @zenithgod 1,481

W O O C A F E . A R T G A L L E R Y #znxslowlove #chilltime #lifestyle #D1 Instagram ดารา @zenithgod 1,691

Y U M Y U M ! ! #อีกครั้งและอีกครั้ง #ประกอบใจแปป #goodbyebaby #memory #thankyou . Stop Instagram ดารา @zenithgod 1,738

1 + 1 = 2 #เด็กดีต้องไม่ทะเลาะกัน #รับทราบนายท่าน #เชรดดด Instagram ดารา @zenithgod 1,744

ข้ า ง ล่ า ง อึ ด อั ด ม า ก ข้ า ง บ น เ ป็ น ยั ง ไ ง น ะ #ช่วยทำให้สบายใจได้จริงจริงนะ Instagram ดารา @zenithgod 1,270

F R E E W I F I ️ #ที่นี้มีโชว์ด้วย #พี่ปีสั่งยิ่งใหญ่มาก #อ้วนกันไป #มาสิมาลอง Instagram ดารา @zenithgod 1,910

V E L A C L I N I C 🏻️#ก็อกก็อกก็อกเปิดประตู #บุกห้องคุณหมอ #มาให้คุณหมอจับแก้ม #ใสใสวัยรุ่นชอบ Instagram ดารา @zenithgod 1,144

F E R R A R I W I N E #italianwinejournal2015 #งานดีดีพี่พัดชาพามา #มุมดีดีพี่พัดชาถ่ายให้ @path_potter #ครั้งหน้าไปอีกกก Instagram ดารา @zenithgod 1,599

C I N - C I N #italianwinejournal2015 Instagram ดารา @zenithgod 1,458

F O C U S #ทีมดับเพลิง #ที่มีไฟในหัวใจ #อัลไลลล #ถ่ายกันเอง #แค่ตั้งกล้องแล้วก็กด #IPone6 #PIZX Instagram ดารา @zenithgod 1,786

B A N G R A K #บางรัก #รักเค้ามั้ย #เหนื่อย #PIZX Instagram ดารา @zenithgod 751

back2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.