Instagram ดารา @parnthanaporn
ธนพร แวกประยูร
ผู้การและสองมาเรีย เพราะจัง อยากให้ได้มาชมได้ยินกันจริงๆค่ะ @chartayodom @zzdaozz น้องฟาง Instagram ดารา @parnthanaporn 1,020

กำลังซ้อมกันอย่างหนัก @chartayodom @pijika_official @paajaew @jontanee Instagram ดารา @parnthanaporn 871

มาซ้อมจริงๆค่ะ Instagram ดารา @parnthanaporn 1,386

แอบอู้ซ้อมมาถ่ายรูป Instagram ดารา @parnthanaporn 1,145

ภูมิใจอีกครั้งกับบทเพลง"นารีรัตนา" Instagram ดารา @parnthanaporn 814

ในเรา Instagram ดารา @parnthanaporn 804

Bualoy Charity: “แก้วที่ควรค่าการสดุดี” ..... ๑ Share เท่ากับ ๑ บาท จากเว็บไซต์ www.pathum-sikkalai.com เป็นการร่วมสมทบทุนการสร้างอุโบสถ วัดปทุมรังษีวัฒนารามเฉลิมพระเกียรติ วัดสาขาวัดปทุมวนาราม ประเทศนิวซีแลนด์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท* น้อมสร้างถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ..... ตั้งแต่วันนี้ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ........ (*โดยศิลปิน ผู้อุปถัมภ์และจิตอาสากลุ่มบัวลอย ในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด) …. Instagram ดารา @parnthanaporn 441

ร่วมประชุม ช่วยอะไรไม่ได้เลย Instagram ดารา @parnthanaporn 1,170

Instagram ดารา @parnthanaporn 771

ขอร่วมไว้อาลัยคุณแม่สมหมาย หม่าม๊าของผู้กำกับคนเก่ง พี่กู่ เอกสิทธิ์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เธอยังมีพวกเรานะ Instagram ดารา @parnthanaporn 867

เรียนธรรมจากกายเนื้อ Instagram ดารา @parnthanaporn 658

Instagram ดารา @parnthanaporn 858

ละครเพลงอมตะ สะท้อนความสัมพันธ์และช่องว่างระหว่างกันในครอบครัว ดนตรีช่วยสมานจนเกิดเป็นความรักและเติมเต็ม จนกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง และความรักนี่เองที่ทำให้ครอบครัวนี้ก้าวข้ามอุปสรรคจนกลายมาเป็นครอบครัวฟรอนทรัปป์ ครอบครัวแห่งเสียงเพลงในประวัติศาสตร์ เรื่องราวความรักนี้จึงถูกนำมาถ่ายทอดเป็นละครเวที ภาพยนต์ จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก วันนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ละครเพลงมนต์รักเพลงสวรรค์ หรือ รู้จักกันในชื่อ The sound of music จะได้แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของความรักนั้น มาช่วยกันตามหาว่าอะไรคือสายใยแห่งความรักของพวกเค้า " ดนตรีคืออะไรให้รู้จักก่อน จงฟังที่จะสอนให้ดี อ่านหนังสือเรายังเริ่มด้วยabc เมื่อร้องเพลงเราจึงเริ่มด้วย โดเร มี " มาร่วมเก็บประสบการณ์ด้วยกันกับพวกเรา ผู้รักดนตรีและรักษาดนตรีให้อยู่เพื่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มเย็นค่ะ Instagram ดารา @parnthanaporn 280

Instagram ดารา @parnthanaporn 183

ไปดูกันนะค๊าาาาาาาาาาาาาาาาารอบการแสดง & นักแสดง วันพฤหัสที่ 2 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 รอบเวลา 13.00 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 รอบเวลา 14.00 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 รอบเวลา 14.00 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 รอบเวลา 14.00 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 รอบเวลา 14.00 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 รอบเวลา 14.00 น. มาเรีย - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร / คุณแม่อธิการ - ก้อย ชิดชนก รอบเวลา 19.30 น. มาเรีย - ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ / คุณแม่อธิการ - ปาน ธนพร Instagram ดารา @parnthanaporn 565

ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกราบพระอาจารย์ค่ะ Instagram ดารา @parnthanaporn 756

อรุณสวัสดิ์ค่ะ Instagram ดารา @parnthanaporn 1,165

อาจูม่าแก๊งลาไปนอน ฝันดีค่า Instagram ดารา @parnthanaporn 810

จะให้โลกเงียบนั้น เป็นไปไม่ได้ #หน้าที่ของดนตรี Instagram ดารา @parnthanaporn 364

จะให้โลกเงียบนั้น เป็นไปไม่ได้ #หน้าที่ของดนตรี Instagram ดารา @parnthanaporn 364

back30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.