Instagram ดารา @korndemocrat
กรณ์ จาติกวณิช
ผมถ่ายขณะหัวหน้า @Abhisit_DP กําลังปราศรัย ณ สวนชมน่าน พิษณุโลก Instagram ดารา @korndemocrat 0

ขายข้าวแกงเกินราคา คุก 7 ปี ...โกงภาษี ขายหุ้น ซุกหุ้นให้มา "ปรองดอง" เว้ยเฮ้ย !! Instagram ดารา @korndemocrat 0

คุยกับ 2 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลังเวทีปราศรัยใหญ่ "มีนบุรี" ...ผมรอทุกคนอยู่นะครับ ;)) Instagram ดารา @korndemocrat 0

อัดรายการอุดาการ"ตอบโจทย์" กับคุณภิญโญ ช่อง @ThaiPBS โปรดติดตามคืนนี้ 21.30น. ประเด็น "ปรองดอง" Instagram ดารา @korndemocrat 0

ระหว่างเดินทางไปสภาฯครับ วันนี้ประชุมร่วม.. โปรดจับตา Instagram ดารา @korndemocrat 0

ประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์ และในส่วนของ สส.กทม.วันนี้ประเด็นคึกคักครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

ตลาดวโรรส แวะซื้อของเชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ Instagram ดารา @korndemocrat 0

เชียงใหม่ เขต3 อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สันกําแพง 2 มิถุนา' กาเบอร์ 2 ครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

นั่งพักระหว่าง หาเสียงตลาดสันกําแพง เชียงใหม่ กับน้องแอนเบอร์2 Instagram ดารา @korndemocrat 0

ผมกับคุณเจ ระหว่างเดินทางหาเสียง เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.สันกําแพง น้องแอน กัลยากรณ์ เบอร์2 ครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

เช้านี้ได้ให้สัมภาษณ์ นักข่าวประเด็นงบประมาณ2556 ไปหลายประเด็น โปรดติดตามครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

ผมอภิปรายงบประมาณปี56 จบแล้ววันนี้ ส่วนของสภามี สส.ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายถึงพรุ่งนี้ครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

3 วันนี้ งานหลักคือเรื่องนี้ครับ ..อภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณ 2556 Instagram ดารา @korndemocrat 0

สอบถามข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานรัฐบาล Instagram ดารา @korndemocrat 0

เติมแก็ส LPG ขายในราคารัฐบาลอภิสิทธิ์ ในงาน 'ไม่ได้คิดไปเอง แพงจริงทั้งแผ่นดิน' Instagram ดารา @korndemocrat 0

ภารกิจวันนี้ของผม1)พบสส.อังกฤษ 2)มาหาดใหญ่ 3)เยี่ยมผู้ประสบภัยระเบิด 4)วิทยุชุมชน Instagram ดารา @korndemocrat 0

พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ สส.Cheryl Gillan พรรค Conservative อังกฤษ Instagram ดารา @korndemocrat 0

ห้องคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน รัฐสภา Instagram ดารา @korndemocrat 0

ผมกําลังเริ่มใช้ instagram ครับ Instagram ดารา @korndemocrat 0

back15 16 17 18 19


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.