Instagram ดารา @jirayu_jj
จิรายุ ตั้งศรีสุข

Jirayu Tangsrisuk James :) 117 Twitter : Jirayu_jj 🏻🏼🏽🏾🏿[ เพลงแต่งงานกันนะ ]จะเอาอะไรกับใจคน .. ในเมื่อใจเรา เราก็ยังไม่รู้เลย 💭 . เผื่อใจไว้บ้างในสิ่งที่ยังไม่เห็น. Instagram ดารา @jirayu_jj 15,687

เรื่องเล่าเช้านี้ แต่จะลง เย็นนี้ !! Instagram ดารา @jirayu_jj 19,611

Photobook เล่มที่ 2 มาแล้วว ตั้งใจไปทำไกลถึง ญี่ปุ่นหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะครับ Instagram ดารา @jirayu_jj 20,558

ดอกจากต้น สาละ Instagram ดารา @jirayu_jj 1,453

ขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องปะ กลับบ้าน Instagram ดารา @jirayu_jj 24,348

#ภาพผ่านตา Instagram ดารา @jirayu_jj 5,708

ตื่นเต้น ฟุดด ๆๆ Instagram ดารา @jirayu_jj 15,238

อยากออกกำลังกาย Instagram ดารา @jirayu_jj 16,872

พร้อมนอน ฝันดี Instagram ดารา @jirayu_jj 22,210

อร่อยเสมอ Instagram ดารา @jirayu_jj 12,598

ตื่นจากฝัน .. 💭 Instagram ดารา @jirayu_jj 3,130

My hobby Instagram ดารา @jirayu_jj 8,525

Run like a horse ,, Play like a dog ,, Live happily Instagram ดารา @jirayu_jj 15,658

Photographer Instagram ดารา @jirayu_jj 21,809

ช่วงนี้รูปเยอะ Instagram ดารา @jirayu_jj 12,028

หัวหยิกซะละ Instagram ดารา @jirayu_jj 22,557

สักวันเราจะติดปีก บินได้เหมือนนก Instagram ดารา @jirayu_jj 4,050

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า "สมัยก่อนใครมีที่ริมน้ำคือคนรวย" Instagram ดารา @jirayu_jj 5,332

Good morning THAILAND. Instagram ดารา @jirayu_jj 19,478

Done !! Instagram ดารา @jirayu_jj 15,399

back13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.