Instagram ดารา @bie5637
สวิช เพชรวิเศษศิริ

ติดต่องาน0816664491 ถ้ามีใครแอบอ้าง เป็นผู้จัดการ..โปรดระวัง! แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที จะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกรณีออกกำลังลดพุง!..เหนื่อยๆ55 Instagram ดารา @bie5637 29

กินข้าวนอกบ้านนำมาลดหย่อนภาษีได้!..เฉพาะสงกรานต์! Instagram ดารา @bie5637 76

ไทยแลนด์only! Instagram ดารา @bie5637 63

ใครโสดยกมือขึ้น555!...ประกาศตัวไปเลย!..ไม่มีใครเอา!.หรือถ้าไม่เจอคนดีฉันก็ไม่เลือกใครมาเป็นคู่555!..แต่จะลงจากคานก็คราวนี้ละ!...กับการไหว้เทพแห่งความรัก(cupid god )หรือเทพหยุคโหลว!..ยังอยู่ในวัดหวังต้าเซียนที่ไหว้ที่ 4 จุดนี้จะสำคัญสำหรับคนไร้คู่มาก เพราะคือท่านเทพเจ้าหยุคโหลว หรือเทพแห่งความรัก จุดนี้จะมีรูปปั้นเจ้าบ่าว เจ้าสาวถือด้ายแดงอยู่ด้วย จุดนี้จะมีป้ายกำกับวิธีการไหว้และการขอพรไว้บริการ โดยเราจะต้องทำมือ ทำนิ้วให้เป็นสัญลักษณ์ตามที่ป้ายกำกับไว้ เมื่อเราทำมือได้ตามรูปแล้วก็ให้เราเดินไปหยิบด้ายสีแดงมาวางไว้ตามรูป..จะมีป้ายบอกให้ทำตาม!.แรกๆจะงงนิ้วหน่อย! สำหรับผู้หญิง: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน สำหรับผู้ชาย: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน!...ใครโสดก็ขอคู่ได้ตามความคิดไว้น้าคับ..แต่ผมขอไปแล้ว อิอิ!..ไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดี555!.. Instagram ดารา @bie5637 87

ใครโสดยกมือขึ้น555!...ประกาศตัวไปเลย!..ไม่มีใครเอา!.หรือถ้าไม่เจอคนดีฉันก็ไม่เลือกใครมาเป็นคู่555!..แต่จะลงจากคานก็คราวนี้ละ!...กับการไหว้เทพแห่งความรัก(cupid god )หรือเทพหยุคโหลว!..ยังอยู่ในวัดหวังต้าเซียนที่ไหว้ที่ 4 จุดนี้จะสำคัญสำหรับคนไร้คู่มาก เพราะคือท่านเทพเจ้าหยุคโหลว หรือเทพแห่งความรัก จุดนี้จะมีรูปปั้นเจ้าบ่าว เจ้าสาวถือด้ายแดงอยู่ด้วย จุดนี้จะมีป้ายกำกับวิธีการไหว้และการขอพรไว้บริการ โดยเราจะต้องทำมือ ทำนิ้วให้เป็นสัญลักษณ์ตามที่ป้ายกำกับไว้ เมื่อเราทำมือได้ตามรูปแล้วก็ให้เราเดินไปหยิบด้ายสีแดงมาวางไว้ตามรูป..จะมีป้ายบอกให้ทำตาม!.แรกๆจะงงนิ้วหน่อย! สำหรับผู้หญิง: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน สำหรับผู้ชาย: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน!...ใครโสดก็ขอคู่ได้ตามความคิดไว้น้าคับ..แต่ผมขอไปแล้ว อิอิ!..ไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดี555!.. Instagram ดารา @bie5637 103

ต้องทำมือให้ได้ตามภาพ Instagram ดารา @bie5637 80

ปากทางเข้าวัดหวังต้าเซียน มีเทพปกปักษ์ คุ้มครอง! Instagram ดารา @bie5637 72

ใครโสดยกมือขึ้น555!...ประกาศตัวไปเลย!..ไม่มีใครเอา!.หรือถ้าไม่เจอคนดีฉันก็ไม่เลือกใครมาเป็นคู่555!..แต่จะลงจากคานก็คราวนี้ละ!...กับการไหว้เทพแห่งความรัก(cupid god )หรือเทพหยุคโหลว!..ยังอยู่ในวัดหวังต้าเซียนที่ไหว้ที่ 4 จุดนี้จะสำคัญสำหรับคนไร้คู่มาก เพราะคือท่านเทพเจ้าหยุคโหลว หรือเทพแห่งความรัก จุดนี้จะมีรูปปั้นเจ้าบ่าว เจ้าสาวถือด้ายแดงอยู่ด้วย จุดนี้จะมีป้ายกำกับวิธีการไหว้และการขอพรไว้บริการ โดยเราจะต้องทำมือ ทำนิ้วให้เป็นสัญลักษณ์ตามที่ป้ายกำกับไว้ เมื่อเราทำมือได้ตามรูปแล้วก็ให้เราเดินไปหยิบด้ายสีแดงมาวางไว้ตามรูป..จะมีป้ายบอกให้ทำตาม!.แรกๆจะงงนิ้วหน่อย! สำหรับผู้หญิง: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน สำหรับผู้ชาย: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน!...ใครโสดก็ขอคู่ได้ตามความคิดไว้น้าคับ..แต่ผมขอไปแล้ว อิอิ!..ไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดี555!.. Instagram ดารา @bie5637 73

ใครโสดยกมือขึ้น555!...ประกาศตัวไปเลย!..ไม่มีใครเอา!.หรือถ้าไม่เจอคนดีฉันก็ไม่เลือกใครมาเป็นคู่555!..แต่จะลงจากคานก็คราวนี้ละ!...กับการไหว้เทพแห่งความรัก(cupid god )หรือเทพหยุคโหลว!..ยังอยู่ในวัดหวังต้าเซียนที่ไหว้ที่ 4 จุดนี้จะสำคัญสำหรับคนไร้คู่มาก เพราะคือท่านเทพเจ้าหยุคโหลว หรือเทพแห่งความรัก จุดนี้จะมีรูปปั้นเจ้าบ่าว เจ้าสาวถือด้ายแดงอยู่ด้วย จุดนี้จะมีป้ายกำกับวิธีการไหว้และการขอพรไว้บริการ โดยเราจะต้องทำมือ ทำนิ้วให้เป็นสัญลักษณ์ตามที่ป้ายกำกับไว้ เมื่อเราทำมือได้ตามรูปแล้วก็ให้เราเดินไปหยิบด้ายสีแดงมาวางไว้ตามรูป..จะมีป้ายบอกให้ทำตาม!.แรกๆจะงงนิ้วหน่อย! สำหรับผู้หญิง: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน สำหรับผู้ชาย: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน!...ใครโสดก็ขอคู่ได้ตามความคิดไว้น้าคับ..แต่ผมขอไปแล้ว อิอิ!..ไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดี555!.. Instagram ดารา @bie5637 63

ใครโสดยกมือขึ้น555!...ประกาศตัวไปเลย!..ไม่มีใครเอา!.หรือถ้าไม่เจอคนดีฉันก็ไม่เลือกใครมาเป็นคู่555!..แต่จะลงจากคานก็คราวนี้ละ!...กับการไหว้เทพแห่งความรัก(cupid god )หรือเทพหยุคโหลว!..ยังอยู่ในวัดหวังต้าเซียนที่ไหว้ที่ 4 จุดนี้จะสำคัญสำหรับคนไร้คู่มาก เพราะคือท่านเทพเจ้าหยุคโหลว หรือเทพแห่งความรัก จุดนี้จะมีรูปปั้นเจ้าบ่าว เจ้าสาวถือด้ายแดงอยู่ด้วย จุดนี้จะมีป้ายกำกับวิธีการไหว้และการขอพรไว้บริการ โดยเราจะต้องทำมือ ทำนิ้วให้เป็นสัญลักษณ์ตามที่ป้ายกำกับไว้ เมื่อเราทำมือได้ตามรูปแล้วก็ให้เราเดินไปหยิบด้ายสีแดงมาวางไว้ตามรูป..จะมีป้ายบอกให้ทำตาม!.แรกๆจะงงนิ้วหน่อย! สำหรับผู้หญิง: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน สำหรับผู้ชาย: ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน!...ใครโสดก็ขอคู่ได้ตามความคิดไว้น้าคับ..แต่ผมขอไปแล้ว อิอิ!..ไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดี555!.. Instagram ดารา @bie5637 65

ต้องกดไลค์ ซะแล้ว! Instagram ดารา @bie5637 93

ปีกไก่ทอด อร่อยมาก! Instagram ดารา @bie5637 94

หมูย่างใบชะพลู ,ปอเปี้ยะแก้ว! Instagram ดารา @bie5637 127

แหนมเนืองมั้ย? Instagram ดารา @bie5637 114

ตามนี้! Instagram ดารา @bie5637 85

ก๋วยเตี๋ยวเรือ+ลวกจิ้มมั้ย? Instagram ดารา @bie5637 143

เตะบอลยืดเส้น ลดพุงกัน55 Instagram ดารา @bie5637 137

X diavel! Instagram ดารา @bie5637 190

คันนี้ก็แจ่ม! Instagram ดารา @bie5637 151

แจ่มๆ Instagram ดารา @bie5637 150

back4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.