Instagram ดารา @bie5637
สวิช เพชรวิเศษศิริ

ติดต่องาน0816664491 ถ้ามีใครแอบอ้าง เป็นผู้จัดการ..โปรดระวัง! แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที จะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกรณีวันนี้มีเวียนเทียนด้วย! Instagram ดารา @bie5637 167

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 146

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 104

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 99

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 97

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 100

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 97

อีกมุม! Instagram ดารา @bie5637 108

วัดเขานางชี (พัทยา..แยกสวนนงนุช)..วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว!..ยิงเลเซอร์บนผนังเขา ที่เคยระเบิดหินเอาไปถมทะเลและสนามบินที่สัตหีบมาแล้ว ตัดหินให้เรียบ แล้วใช้ไม้เข้ามุมยึดหนาผาเอาไว้ แล้วใช้มือติดโมเสสสี่ทองหนาถึง2-4นิ้ว ถึงไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าสีทอง..เป็นพระพุทธรูปปรางค์ปราบมาร.... โดยสมเด็จพระญาณสังวรณ์ พระสังฆราช ได้ทำพีธีปลุกเสก และมีพระเกจิอาจารย์ดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำพิธี ถวายในหลวง พระอุระ มีพระบรมสาลีริกธาตุบรรจุด้วยพลอยนิจจินดาที่ปลุกเสกเอาไว้...ด้านล่างไปปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เอาไว้ เราชาวพุทธไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียกันแล้ว สามารถทำบุญถวายดินได้ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมีเครื่องยิงเลเซอร์เฉียงอยู่ด้านข้าง มีเป็นรูปเข็มทิศ สมอเรือปลาหมึก ให้คนมาลูบหัวปลาหมึกเอาโชคลาภ บุญ บารมี!..ใครผ่านไปมาสามารถแวะสัการะได้นะครับ! Instagram ดารา @bie5637 114

Instagram ดารา @bie5637 144

วันนี้วันพระใหญ่ ทำบุญ ถือศีล คิดดี พูดดี ทำดี! Instagram ดารา @bie5637 118

ตบด้วยเครปกล้วยหอมไอศครีม!..อิ่มมากๆ Instagram ดารา @bie5637 154

ตบด้วยของหวาน!! Instagram ดารา @bie5637 151

แนวญี่ปุ่นก็มี!..อร่อย งานนี้อ้วนๆ55 Instagram ดารา @bie5637 142

Yummy! Instagram ดารา @bie5637 132

ปิ้งๆ ย่างๆ ก็มา! Instagram ดารา @bie5637 122

ของสดๆต้มๆอร่อย!! Instagram ดารา @bie5637 116

อร่อยล้ำ ลอปเสตอร์แคนาเดี่ยน,ปู อลาสก้า! Instagram ดารา @bie5637 112

ค่ำคืน Instagram ดารา @bie5637 139

ค่ำคืน! Instagram ดารา @bie5637 120

back14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.