Instagram ดารา @angelartitaya
อาทิตยา ทองวิชิต

แองเจิ้ล อาทิตยา | Actress Ch7 Protagonist | Thammasat U. | Bkk,🇹🇭 for work 090-245-6491(Mom)Instagram ดารา @angelartitaya 127

พิธีครอบครูพอดีคำ🏻 Instagram ดารา @angelartitaya 114

The more you smile, the better you look. Instagram ดารา @angelartitaya 9

Try to be a rainbow in someone's cloud. Instagram ดารา @angelartitaya 144

หน้าหนาวยังอยู่ได้วาเลนไทน์สบายมาก Instagram ดารา @angelartitaya 179

ศีลข้อ5ห้ามลักทรัพย์แล้วข้อไหนครับที่ห้ามรักคุณ Instagram ดารา @angelartitaya 229

Hey fluuuuuuuuu Instagram ดารา @angelartitaya 154

You don't have to beg the one who values you to make you a priority. Instagram ดารา @angelartitaya 179

Somebody tryna break us all around but all I know is right now I'm in love with uuuuu Instagram ดารา @angelartitaya 175

นี่คนหรือบทร้อยกรองคะ เห็นละอยากลงเอยด้วย Instagram ดารา @angelartitaya 176

เรามีปืนหนึ่งกระบอกเราอยากให้เธอมีอีกหนึ่งกระบอกเพราะเราจะได้มี กันและกัน Instagram ดารา @angelartitaya 171

ผมยาวพอที่จะมัดใจเธอได้รึยังอะ Instagram ดารา @angelartitaya 190

If you can love the wrong person that much, imagine how much you can love the right one Instagram ดารา @angelartitaya 170

Things worth having are worth waiting for. Instagram ดารา @angelartitaya 163

Created by @sarita_pinky Instagram ดารา @angelartitaya 61

R.I.P🏻 Instagram ดารา @angelartitaya 173

And you sir, you're very attractive. Therefore, I will stare at you. Instagram ดารา @angelartitaya 184

Apichaya and I🏼 Instagram ดารา @angelartitaya 165

ฝากด้วยนะคะ🏻 Instagram ดารา @angelartitaya 92

😎 Instagram ดารา @angelartitaya 153

back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.