@sukhumbhandp : สวัสดีครับพี่น้องประชาชน เนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือที่เรียกกันว่าวันสงกรานต์นะครับ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันผู้สูงอายุมาโดยตลอดครับ เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองและสังคม และมีศักยภาพพอที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ลูกหลาน ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังครับ ดังนั้นเราถือว่าผู้สูงอายุเป็นแหล่งความรู้ เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือทางด้านเศรษฐกิจ และขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเปิดศูนย์บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมทั้งพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตลอดจนเพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มบริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์เป็น 30 คัน รวมถึงติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพิ่มเป็น 100 ตัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิที่พึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ และในปีนี้กรุงเทพมหานครมีของขวัญสำคัญให้แก่ผู้สูงอายุคือ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์ และเราจะจัดรถเช่นนี้เพิ่มขึ้นครับ เพราะเป็นรถที่สำนักอานามัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกแบบเอง และเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งครับ ในส่วนเรื่องของตา เรื่องของต้อกระจก เราจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเพิ่มอีกด้วยครับ ผมขอเรียนให้ทราบครับว่า ภาครัฐจะไม่มีทางดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงนะครับ ดังนั้นเราต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชน และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่างๆ ที่จะช่วยเป็นหูเป็นตา คอยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในระดับชุมชน ในระดับครัวเรือนครับ ดังนั้นเราจึงเน้นเรื่องการเผยแพร่ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ให้สังคมในภาพรวมได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ ขอบคุณมากนะครับ
โพสต์เมื่อ 13 เม.ย 2558 | 13:36 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 15 คนชอบรูปนี้






รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.