@sukhumbhandp : สวัสดีครับ สำหรับงาน “สีลม ถนนคนเดิน : Walk Street @ Silom” เมื่อวานนี้ ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ผมอยากให้กรุงเทพมหานครมีถนนคนเดิน เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ในอารยประเทศครับ เพราะเป็นพื้นที่ที่ พี่น้องประชาชนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ และที่สำคัญถนนคนเดิน ในอารยประเทศ ล้วนเป็นทั้งเวทีและโอกาส ให้มีการแสดงสิ่งดีๆ บ่งบอกถึง ความหลากหลายของสังคมเมืองนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็ดี ศิลปวัฒนธรรมก็ดี เป็นสีสันของเมืองครับ กรุงเทพมหานครในอดีตไม่สามารถมีถนนคนเดินในลักษณะนี้ได้จนถึงวันนี้ครับ ผมไม่ได้หมายถึงปิดถนนเฉพาะกิจในโอกาสสำคัญนะครับ แต่หมายถึงการมีถนนคนเดินที่พี่น้องประชาชนและชาวต่างชาติรู้ว่าในวันเสาร์อาทิตย์ มีกิจกรรมในถนนนั้นถนนนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครมีถนนคนเดินเยี่ยงเมืองใหญ่อารยประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ถนนคนเดินสีลม มีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกันครับ ประการแรก คือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอยจะได้ทำมาค้าขาย ซึ่งการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอยเป็นสิ่งที่ต้องทำครับ เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่พี่น้องประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยครับ ที่จะทำอย่างไรกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ค้าที่ถูกจัดระเบียบนั้นให้ลดลง งานนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ทำมาค้าขายได้ อย่างน้อยในบางวันครับ อีกประการหนึ่งคือ เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจต่างๆ ถือว่าโครงการนี้ น่าจะมีผลดี ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวสีลมทุกท่าน ผู้ที่ทำมาค้าขาย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จได้ ผมอยากให้สีลมถนนคนเดิน เป็นสาธารณสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ช่วยกันดูแล ช่วยให้สำเร็จ ช่วยให้เป็นสง่าราศีของกรุงเทพมหานครตลอดไป ขอบคุณมากครับ
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 | 18:09 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 28 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.