@sukhumbhandp : สวัสดีครับ ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหานครแห่งนี้ให้เป็นมหานครแห่งความสุข พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ด้วยการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านให้มีมาตรฐานสากล และเพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาสำหรับผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ผมมีนโยบายที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครอบคลุม 4 มุมเมือง คือ โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ำ เขตดอนเมือง โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และในพื้นที่เขตคลองสามวา มีโครงการจะก่อสร้างโรงพยาบาล 84 พรรษา มหาราช เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่คลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบงานระบบ และทำการประมาณราคาเบื้องต้น จะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาต่อไป
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2557 | 20:50 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @sukhumbhandp
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
Governor of Bangkok 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

มี 16 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ สุขุมพันธุ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.