@pouyingluck_shin : พบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจก่อนการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งและหมอกควัน ไฟป่า ปี 2557 จ.เชียงใหม่ค่ะ
โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2557 | 13:23 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 0 คนชอบรูปนี้






รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.