@kositbangkok : วันนี้(22 ธันวาคม 2555) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี2555 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและนายอุบล บัวหลวงงาม ผู้นำเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมรัชนี แจ่มจรัส
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2555 | 11:06 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @kositbangkok
โฆสิต สุวินิจจิต

มี 0 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ โฆสิต

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.