@pouyingluck_shin : วันนี้เป็นวันสตรีสากลซึ่งแนวการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติในปีนี้คือ "Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นภายในปี 2030 ซึ่ง UN เชื่อว่าพลังของความเท่าเทียมจะเป็นแรงส่งต่อไปยังการพัฒนาที่ยังยืน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอส่งกำลังใจถึงสตรีทุกคนในทุกมุมโลก และโดยเฉพาะสตรีที่เป็นคุณแม่ซึ่งต้องทำงาน รับผิดชอบครอบครัว และดูแลลูกให้เป็นอนาคตของการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสผู้หญิงพอสมควรเมื่อเทียบกับนานาชาติ ซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศเราจะเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของคนทุกเพศ เพื่อให้ทุกคนเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ
โพสต์เมื่อ 8 มี.ค. 2559 | 10:36 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @pouyingluck_shin
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Official Yingluck Shinawatra Instagram account

มี 880 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ ยิ่งลักษณ์

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.