Instagram ดารา @big_thestar
กฤษฎา จันทร์ดี
ให้ทายว่ารอซ้อมร้องเพลงกับใครครับ Instagram ดารา @big_thestar 13,664

ขอบคุณพี่เอ็มที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผม ขอบคุณทุกความช่วยเหลือและคำแนะนำดีๆ ครับ Instagram ดารา @big_thestar 15,233

มีความ Bubble แต่เช้าเลย Instagram ดารา @big_thestar 17,861Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.