@asadawut_luang : มาช่วยเด็กๆให้กลับมามีที่เรียนกันนะครับ... โรงเรียนวัดสามจุ่น อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ประสบอัคคีภัย เมื่อคืนวันพุธที่ 7 ม.ค. 2558 เวลาประมาณ 23.30 น. อาคารเรียนได้รับความเสียหาย จำนวน 7 ห้องดังนี้ 1.ห้องสมุด 2.ห้องวิทยาศาสตร์ 3.ห้องคอมพิวเตอร์ 4.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 5.ห้องสื่ออุปกรณ์ทางการเรียนการสอน 6.ห้องพยาบาล 7.ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่าง ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางการเรียนการสอนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสามจุ่น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เช่น หนังสือห้องสมุด คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือบริจาคเป็นเงินผ่านทางธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 341390058442 ร.ร.วัดสามจุ่น (ทุนการศึกษารมณียธรรม) หรือติดต่อผ่านทางครูบุญเลิศ จั่นนพรันต์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามจุ่น โทรศัพท์ 089-2549870 หรือติดต่อครูอัญชลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนวัดสามจุ่น 090-7912759 หรือติดต่อครูพีรยาณ์ รักลีลาวัฒน์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามจุ่น 086-1738995
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2558 | 12:42 น.
แอพแรกที่คุณเลือก
Instagram ดารา @asadawut_luang
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
painter,illustrator,actor,director&...father :-)) ...ดูมันดี...

มี 152 คนชอบรูปนี้


รูปภาพอินสตาแกรมอื่นๆ ของ วุธ อัษฎาวุธ

Instagram is a registered trademark of Instagram, inc.